HP 17-p000 user manual download (Page 17 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 68
Komponent
Beskrivelse
Sådan sættes et kort i:
Hold kortet med mærkatet opad og med
stikkene mod åbningen, indsæt kortet i
åbningen, og skub derefter kortet ind, indtil
det sidder fast.
Sådan fjernes et kort:
Tryk kortet ind, og slip det hurtigt igen, indtil
det hopper ud.
Venstre side
7
Sample