HP 17-p000 user manual download (Page 15 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 68
Højre side
Komponent
Beskrivelse
(1)
Lysdiode for strøm
Tændt: Computeren er tændt.
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er
en strømsparetilstand. Computeren slukker for
strømmen til skærmen og andre komponenter.
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den
er i dvaletilstand. Dvaletilstand er en
strømsparetilstand, der bruger mindst mulig
strøm.
(2)
Lysdiode for harddisk
Blinker hvidt: Harddisken anvendes.
(3)
Lydudgangsstik (hovedtelefon)/
Lydindgangsstik (mikrofon)
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere,
hovedtelefoner, øresnegle, headset eller et tv-lydkabel.
Forbinder også en valgfri headset-mikrofon. Dette stik
understøtter ikke valgfri enheder kun til mikrofon.
ADVARSEL!
For at undgå høreskader skal du
regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner,
øresnegle eller et headset på. Hvis du ønsker
yderligere sikkerhedsoplysninger, kan du se
Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø
. For
at åbne denne vejledning skal du fra startskærmen
skrive
support
, og derefter vælge appen
HP Support
Assistant
.
BEMÆRK:
Når en enhed sluttes til stikket,
deaktiveres computerens højttalere.
BEMÆRK:
Kontrollér, at enhedskablet har et stik
med fire ledere, der understøtter både lydudgang
(hovedtelefon) og lydindgang (mikrofon).
(4)
USB 2.0-port
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. et
tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller
USB-hub.
(5)
Optisk drev (kun udvalgte modeller)
Afhængigt af computermodellen læser det en optisk
disk eller læser og skriver til en optisk disk.
BEMÆRK:
Oplysninger om diskkompatibilitet fås ved
at gå til websiden Hjælp og support. Følg
anvisningerne på websiden for at vælge din
computermodel. Vælg
Support & drivere
, og vælg
derefter
produktoplysninger
.
(6)
Udløserknap på optisk drev (kun
udvalgte modeller)
Skubber det optiske drevs diskskuffe ud.
Højre side
5
Sample