HP 17-p000 user manual download (Page 11 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 68
1
Kom rigtigt i gang
Denne computer er et stærkt værktøj, der er designet til at forbedre dit arbejde og din underholdning.
Læs dette kapitel for at lære om bedste praksis, efter du har opsat computeren, sjove ting, du kan
gøre med computeren, og hvor du finder flere HP-ressourcer.
Besøg HP Apps Store
HP Apps Store har et bredt udvalg af populære spil-, underholdnings- og musik-apps, produktivitets-
apps og HP-eksklusive apps, som du kan downloade til startskærmen. Udvalget opdateres jævnligt
og omfatter regionalt indhold og landespecifikke tilbud. Sørg for ofte at kontrollere HP Apps Store for
nye og opdaterede funktioner.
VIGTIGT:
Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til HP Apps Store.
Sådan ses og downloades en app:
1.
Fra startskærmen, vælg programmet
Store
.
2.
Vælg
HP Udvalgte
for at se alle de tilgængelige apps.
BEMÆRK:
HP Udvalgte
er kun tilgængelig i udvalgte lande.
3.
Vælg den app, du vil downloade, og følg anvisningerne på skærmen. Når download er fuldført,
vises appen på skærmen Alle apps.
Bedste fremgangsmåder
Efter at du har konfigureret og registreret computeren, anbefales det, at du udfører følgende trin for at
få mest muligt ud af din investering:
Sikkerhedskopiér din harddisk ved at oprette genoprettelsesmedier. Se
Sikkerhedskopiering,
gendannelse og genoprettelse
på side
48
.
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du oprette forbindelse til et kabelbaseret eller et trådløst
netværk. Se detaljer i
Tilslutning til et netværk
på side
16
.
Gør dig bekendt med computerhardware og -software. Flere oplysninger finder du under
Lær din
computer at kende
på side
4
og
Brug af underholdningsfunktioner
på side
20
.
Opdatér eller køb antivirussoftware. Se
Brug af antivirussoftware
på side
41
.
Besøg HP Apps Store
1
Sample