HP 17-p000 user manual download (Page 10 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 68
Hvad du skal vide, før du starter
.......................................................................
50
Brug af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller)
................................
51
Brug af HP genoprettelsesmedier til genoprettelse
...........................................
51
Ændring af startrækkefølgen for computeren:
..................................................
52
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte modeller)
...................
52
12
Specifikationer
..............................................................................................................................................
53
Indgangseffekt
....................................................................................................................................
53
Driftsmiljø
...........................................................................................................................................
53
13
Elektrostatisk udledning
................................................................................................................................
54
14
Hjælp til handicappede
.................................................................................................................................
55
Understøttede hjælpe-teknologier
......................................................................................................
55
Kontakt support
..................................................................................................................................
55
Indeks
.................................................................................................................................................................
56
x
Sample