HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 8 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 77
Koble til hodesett
..............................................................................................................................
20
Bruke lydinnstillinger
........................................................................................................................
20
Bruke video
..........................................................................................................................................................
20
Koble til videoenheter med en HDMI-kabel (kun på enkelte produkter)
..........................................
20
.RQƬJXUHUH
HDMI-lyd
.....................................................................................................
21
Finne og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer (kun på enkelte produkter)
..................
22
Bruke dataoverføring
..........................................................................................................................................
22
Koble til enheter til en USB Type C-port (kun på enkelte produkter)
...............................................
22
5
Navigere på skjermen
..................................................................................................................................
23
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser
..............................................................................................
23
Trykke
................................................................................................................................................
23
Zoome/knipe med to
ƬQJUH
..............................................................................................................
24
Dra med to
ƬQJUH
(styrepute og Precision-styrepute)
.....................................................................
24
7R²ƬQJHU²WU\NN
(styrepute og Precision-styrepute)
........................................................................
24
7UH²ƬQJHU²WU\NN
(styrepute og Precision-styrepute)
.......................................................................
25
)LUH²ƬQJHU²WU\NN
(styrepute og Precision-styrepute)
......................................................................
25
Sveip med tre
ƬQJUH
(styrepute og Precision-styrepute)
.................................................................
26
)LUH²ƬQJHU²VYHLS
(Precision-styrepute)
............................................................................................
26
Dra med én
ƬQJHU
(berøringsskjerm)
................................................................................................
27
Bruke et valgfritt tastatur eller mus
...................................................................................................................
27
Bruk av skjermtastaturet (kun på enkelte produkter)
........................................................................................
27
6
Strømstyring
...............................................................................................................................................
28
Bruke hvile- og dvalemodus
................................................................................................................................
28
Starte og avslutte hvilemodus
..........................................................................................................
28
Starte og avslutte dvalemodus manuelt (kun på enkelte produkter)
..............................................
29
Avslutte (slå av) datamaskinen
...........................................................................................................................
29
Bruk strøm-ikonet og strømalternativer
............................................................................................................
30
Bruke batteristrøm
..............................................................................................................................................
30
Bruke HP Fast Charge (kun på enkelte produkter)
............................................................................
30
Vise hvor mye batteriet har igjen
......................................................................................................
31
Finne batteriinformasjon i HP Support Assistant (kun på enkelte produkter)
.................................
31
Spare batteristrøm
............................................................................................................................
31
Fastslå lavt batterinivå
.....................................................................................................................
31
Tiltak ved lavt batterinivå
.................................................................................................................
32
Tiltak ved lavt batterinivå med tilgang til en ekstern strømkilde
.................................
32
Tiltak ved lavt batterinivå uten tilgang til en strømkilde
...............................................
32
Tiltak ved lavt batterinivå når du ikke kan avslutte dvalemodus
..................................
32
Fabrikkforseglet batteri
....................................................................................................................
32
Bruke nettstrøm
..................................................................................................................................................
32
viii
Sample