HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 77 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 77
R
reise med datamaskin
14, 36
rengjøre datamaskin
35
ressurser, tilgjengelighet
60
Retningslinjer for HP-hjelp
56
RJ-45-kontakt (nettverk),
plassering
5
RJ-45-statuslamper (nettverk),
plassering
5
S
serienummer, datamaskin
13
serviceetiketter, plassering
13
Setup Utility-passord (BIOS)
39
sikker bruk
1
sikkerhetskopi, opprette
50
sikkerhetskopier
50
sikkerhetskopiere programvare og
data
41
skjermkomponenter
6
slå datamaskin av
29
spesialtaster, bruke
11
spill av-handlingstast
12
standarder og lovgivning,
tilgjengelighet
58
starte hvile- og dvalemodus
28
stasjonslampe, plassering
5
stell av datamaskin
35
strøm
batteri
30
nett
32
strømforsyning
53
Strøm-ikon, bruke
30
strøminnstillinger, bruke
30
strømkontakt
plassering
4
strømstyring
28
Styrepute
bruke
23
styreputebevegelser
ƬUH²ƬQJHU²WU\NN
25
sveip med to
ƬQJUH
24
sveip med tre
ƬQJUH
26
trykk med to
ƬQJUH
24
trykk med tre
ƬQJUH
25
styreputebevegelser med sveip med
tre
ƬQJUH
26
styreputebevegelser med trykk med
tre
ƬQJUH
25
styreputeknapper
plassering
7
styrepute- og
berøringsskjermbevegelser
trykke
23
zoome/knipe med to
ƬQJUH
24
styreputeområde, plassering
7
sveip med to
ƬQJUH
styreputebevegelser
24
systemgjenopprettingspunkt,
oppretter
50
system som henger
29
T
tastaturets bakgrunnslys,
handlingstast
12
tastatur og valgfri mus
bruke
27
taster
esc-
11
Ʈ\PRGXV
13
fn-
11
funksjons
11
num lock
11
Windows
11
taster for lysstyrke på skjerm
12
tastgruppe, integrert numerisk
11
tilbakekopiering
50
tilgjengelighet
56
tilgjengelighet krever vurdering
57
transportere datamaskin
36
trykke, styrepute- og
berøringsskjermbevegelse
23
trykk med to
ƬQJUH±
styreputebevegelse
24
trådløsknapp
15
trådløskontroller
knapp
15
operativsystem
15
trådløslampe
15
WUÀGOÓVVHUWLƬVHULQJVHWLNHWW
14
trådløst lokalnettverk (WLAN)
bedriftsintern WLAN-tilkobling
16
funksjonell rekkevidde
16
koble til
16
RƫHQWOLJ
WLAN-tilkobling
16
trådløst nettverk, sikre
41
tyverisikringskabel, installere
41
U
USB SuperSpeed-port, plassering
4
USB Type-C-port, plassering
5
USB Type-C-port, tilkobling
22
V
vedlikehold
Diskdefragmentering
34
Diskopprydding
34
oppdatere programmer og
drivere
35
Vekselstrømadapter-/batterilampe,
indikator-
4
video
HDMI port
20
trådløs skjerm
22
USB Type-C
22
video, bruke
20
volum-
dempe-
13
stille inn
12
W
Windows
gjenopprettingsmedier
50
sikkerhetskopi
50
systemgjenopprettingspunkt
50
Windows Hello
19
bruk
39
Windows-passord
38
Windows-tast, plassering
11
Windows-verktøy, bruk
50
WLAN-antenner, plassering
6
WLAN-enhet
14
WLAN-etikett
14
WWAN-enhet
16
Z
zoome/knipe med to
ƬQJUH±
styrepute- og
berøringsskjermbevegelse
24
Stikkordregister
65
Sample