HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 75 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 77
Stikkordregister
A
antivirusprogramvare, bruke
40
AT (hjelpeteknologi)
ƬQQH
57
formål
56
av/på-knapp, plassering
9
av/på-lamper, plassering
5
avslutte
29
B
batteri
fabrikkforseglet
32
ƬQQH
informasjon
31
lader ut
31
lavt batterinivå
31
spare strøm
31
tiltak ved lavt batterinivå
32
batteriinformasjon,
ƬQQH
31
batterilading
31
batteristrøm
30
bedriftsintern WLAN-tilkobling
16
berøringsskjermbevegelser
dra én
ƬQJHU
27
BIOS
fastslå versjon
42
laste ned oppdatering
43
oppdatere
42
starte Setup Utility
42
Bluetooth-enhet
15, 17
Bluetooth-etikett
14
brannmurprogramvare
40
bruke passord
38
bruke styrepute
23
bruke tastaturet og den valgfrie
musen
27
bytt skjermbilde-handlingstast
12
C
caps lock-lampe, plassering
8
D
dataoverføring
22
Del 508 tilgjengelighetsstandarder
58, 59
dempelampe, plassering
8
Diskdefragmentering-programvare
34
Diskopprydding-programvare
34
dra med én
ƬQJHU±
berøringsskjermbevegelse
27
driftsmiljø
54
dvalemodus
aktiveres ved kritisk lavt
batterinivå
31
avslutte
29
starte
29
E
elektrostatisk utlading
55
esc-tast, plassering
11
etiketter
Bluetooth-
14
forskrifts-
14
serienummer
13
service-
13
WUÀGOÓVVHUWLƬVHULQJV²
14
WLAN-
14
F
fabrikkforseglet batteri
32
feste
minnekortleser
4
ƬQJHUDYWU\NN±
registrere
39
ƬQJHUDYWU\NNOHVHU±
plassering
10
ƬUH²ƬQJHU²WU\NN±
styreputebevegelse
25
Ʈ\PRGXV²
15
Ʈ\PRGXVWDVW
13, 15
fn-tast, plassering
11
forskriftsinformasjon
forskriftsetikett
14
WUÀGOÓVVHUWLƬVHULQJVHWLNHWWHU
14
Få hjelp i Windows 10
handlingstast
12
G
gjenoppretting
50
HP-gjenopprettingspartisjon
51
medie
51
plater
51
86%²ƮDVKVWDVMRQ
51
gjenopprettingsmedier
opprette med Windows-
verktøys
50
opprette ved bruk av HP Cloud
Download Tool
50
GPS
17
H
handlingstaster
bruke
11
dempe-
13
Ʈ\PRGXV
13
hjelp
12
høyttalervolum
12
neste spor
12
pause
12
personvernskjerm
12
plassering
11
skjermens lysstyrke
12
spill av-
12
stoppe
12
tastaturets bakbelysning
12
veksle mellom skjermer
12
handlingstaster for høyttalervolum
12
handlingstast for stopp
12
handlingstast for volumdemping
13
HD-enheter, koble til
20, 22
HDMI port
koble til
20
plassering
5
hjelpeteknologi (AT)
ƬQQH
57
formål
56
hodesett, koble til
20
hodetelefoner, koble til
19
HP 3D DriveGuard
34
HP-enheten som en tjeneste (HP
DaaS)
41
HP Fast Charge
30
HP-gjenopprettingsmedier
gjenoppretting
51
Stikkordregister
63
Sample