HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 74 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 77
Kunder som er døve eller har hørselsproblemer og som har spørsmål om teknisk støtte eller
tilgjengelighet for HP-produkter:
Bruk TRS/VRS/WebCapTel for å ringe (877) 656-7058 mandag til fredag, 06.00 til 21.00 (MST).
Kunder med andre funksjonshemninger eller aldersrelaterte begrensninger som har spørsmål om
teknisk støtte eller tilgjengelighet for HP-produkter, kan velge ett av følgende alternativer:
Ring (888) 259-5707 mandag til fredag, 06.00 til 21.00 (MST).
Fyll ut
kontaktskjema for personer med funksjonshemninger eller aldersrelaterte begrensninger
.
62
Kapittel 14
Tilgjengelighet
Sample