HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 73 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 77
MERK:
Dette er ikke en fullstendig liste. Disse organisasjonene gis kun for informasjonsbaserte formål. HP
er ikke ansvarlig for informasjon eller kontakter du kan møte på Internett. Å være oppført på denne siden
betyr ikke at de er anbefalt av HP.
Organisasjoner
American Association of People with Disabilities (AAPD)
The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
Hearing Loss Association of America (HLAA)
Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
Lighthouse International
Nasjonale Association av Deaf
National Federation of the Blind
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
Utdanningsinstitusjoner
California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
University of Wisconsin – Madison, Trace Center
University of Minnesota computer accommodations program
Andre funksjonshemningsrelaterte ressurser
ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
Business & Disability-nettverket
EnableMart
European Disability Forum
Job Accommodation Network
Microsoft Enable
U.S. Department of Justice – A Guide to Disability Rights Laws
HP-koblinger
Vårt nettbaserte kontaktskjema
HPs referansehåndbok for komfort og sikkerhet
HPs salg i
RƫHQWOLJ
sektor
Kontakte kundestøtte
MERK:
Kundestøtte er bare tilgjengelig på engelsk.
Kontakte kundestøtte
61
Sample