HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 72 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 77
myndighetene i Ontario, domstolene, alle angitte organisasjoner innen
RƫHQWOLJ
sektor og alle andre personer
eller organisasjoner som leverer varer, tjenester eller fasiliteter til
RƫHQWOLJKHWHQ
eller andre tredjeparter og
som har minst én ansatt i Ontario; og tilgjengelighetstiltakene må være implementert senest 1. januar 2025.
Se
Accessibility for Ontarians with Disability Act (AODA)
for mer informasjon.
Europa
EU Mandate 376 ETSI Technical Report ETSI DTR 102 612: «Human Factors (HF); Europeiske
tilgjengelighetskrav for
RƫHQWOLJ
DQVNDƫHOVH
av produkter og tjenester innen IKT (Europakommisjonens
mandat M 376, fase 1)» har blitt utgitt.
Bakgrunn: De tre europeiske standardiseringsorganisasjonene har innstilt to parallelle prosjektgrupper for å
utføre arbeidet
VSHVLƬVHUW
i Europakommisjonens «Mandat 376 til CEN, CENELEC og ETSI, for å støtte
tilgjengelighetskrav for
RƫHQWOLJ
DQVNDƫHOVH
av produkter og tjenester innen IKT».
ETSI TC Human Factors Specialist Task Force 333 har utviklet ETSI DTR 102 612. Du
ƬQQHU
mer informasjon
om arbeidet som utføres av STF333 (f.eks.referansevilkår,
VSHVLƬNDVMRQHQ
av detaljerte arbeidsoppgaver,
tidsplan for arbeidet, tidligere utkast, liste over kommentarer mottatt og hvordan kontakte arbeidsgruppen)
Special Task Force 333
.
Delene som er relatert til å vurdere testing av egnethet og samsvar, ble utført av et parallelt prosjekt, nedfelt
i CEN BT/WG185/PT. For mer informasjon kan du gå til CEN-prosjektteamets nettsted. De to prosjektene er
nært koordinert.
CEN-prosjektteamet
EU-kommisjonens mandat for e-tilgjengelighet (PDF 46KB)
Storbritannia
Disability Discrimination Act fra 1995 (DDA) ble vedtatt for å sikre at nettsteder er tilgjengelig for blinde og
funksjonshemmede brukere i Storbritannia.
W3C UK Policies
Australia
De australske myndighetene har annonsert planer om å implementere
Web Content Accessibility Guidelines
2.0
.
Alle de australske myndighetenes nettsteder krever nivå A i samsvar innen 2012, og dobbel A innen 2015.
Denne nye standarden erstatter WCAG 1.0, som ble innførte som et lovpålagt krav for byråer i 2000.
Hele verden
JTC1 Special Working Group on Accessibility (SWG-A)
G3ict: Globalt initiativ for inklusiv ICT
Italiensk lovgivning om tilgjengelighet
W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
Nyttig ressurser og koblinger om tilgjengelighet
Følgende organisasjoner kan være gode ressurser for å innhente informasjon om funksjonshemninger og
aldersrelaterte begrensninger.
60
Kapittel 14
Tilgjengelighet
Sample