HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 71 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 77
Lovgivning og forskrifter
Tilgjengeligheten av IT og informasjon har blitt et område av økende juridisk viktighet. Denne delen
inneholder koblinger til informasjon om viktig lovgivning, forskrifter og standarder.
USA
Canada
Europa
Storbritannia
Australia
Hele verden
USA
Del 508 av Rehabilitation Act
VSHVLƬVHUHU
at organer må
LGHQWLƬVHUH
hvilke standarder som gjelder for innkjøp
av ICT, utføre markedsundersøkelser for å fastslå tilgjengeligheten av tilgjengelige produkter og tjenester
samt dokumentere resultatene av deres markedsundersøkelser. Følgende ressurser gir hjelp til å overholde
kravene i del 508:
www.section508.gov
Kjøp tilgjengelig
U.S. Access Board oppdaterer for tiden standardene i del 508. Denne oppdateringen fokuserer på nye
teknologier og andre områder der standardene må endres. Se
Section 508 Refresh
for mer informasjon.
Del 255 av Telecommunications Act krever at telekommunikasjonsprodukter og -tjenester skal være
tilgjengelig for personer med funksjonshemninger. FCC-reglene dekker alt av maskinvare og programvare for
utstyr i telefonnettet samt telekommunikasjonsutstyret som brukes i hjem eller kontor. Slikt utstyr
inkluderer telefoner, trådløse håndsett, telefaksapparater, telefonsvarere og personsøkere. FCC-reglene
dekker også grunnleggende og spesielle telekommunikasjonstjenester, inkludert vanlige telefonsamtaler,
samtale venter, hurtignummer, overføring av samtale, databasert nummeropplysning, samtaleovervåking,
DQURSVLGHQWLƬNDVMRQ±
samtalesporing og gjenta oppringning samt talepostkasse og interaktive
taleresponssystemer som gir innringere menyer med valg. Se
Federal Communication Commission Section
255 information
for mer informasjon.
21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA)
CVAA oppdaterer føderal kommunikasjonslov for å øke tilgangen for personer med funksjonshemninger til
moderne kommunikasjon, og oppdaterer tilgjengelighetslovene som ble vedtatt på 80- og 90-tallet, for å
inkludere digitale og mobile nyskapninger og bredbåndsnyskapninger. Forskriftene håndheves av FCC og
dokumenteres som 47 CFR del 14 og del 79.
FCCs håndbok for CVAA
Annen lovgivning og andre initiativer i USA
Americans with Disabilities Act (ADA), Telecommunications Act, Rehabilitation Act og andre
Canada
The Accessibility for Ontarians with Disabilities Act ble opprettet for å utvikle og implementere
tilgjengelighetsstandarder for å gjøre varer, tjenester og fasiliteter tilgjengelig for folk fra Ontario med
funksjonshemninger samt sørge for å involvere personer med funksjonshemninger i utviklingen av
tilgjengelighetsstandarder. Den første AODA-standarden er standarden for kundeservice; imidlertid utvikler
de også standarder for transport, ansettelse samt informasjon og kommunikasjon. AODA gjelder for
Standarder og lovgivning
59
Sample