HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 70 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 77
Ytterligere koblinger til eksterne partnere og leverandører som kan tilby mer hjelp:
Tilgjengelighetsinformasjon for Microsoft (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft
2ƫLFHµ
Tilgjengelighetsinformasjon for Google-produkter (Android, Chrome, Google Apps)
Hjelpeteknologier sortert etter type funksjonshemning
Hjelpeteknologier sortert etter produkttype
Leverandører av hjelpeteknologier med produktbeskrivelser
Assistive Technology Industry Association (ATIA)
Standarder og lovgivning
Standarder
Del 508 av standardene Federal Acquisition Regulation (FAR) ble opprettet av US Access Board for å rette på
tilgang til informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) for personer med fysiske, sensoriske eller kognitive
funksjonshemninger. Standardene inneholder tekniske kriterier som er
VSHVLƬNNH
for ulike typer teknologier,
samt ytelsesbaserte krav som fokuserer på de funksjonelle kapasitetene til produkter som dekkes.
6SHVLƬNNH
kriterier dekker programvare og operativsystemer, nettbasert informasjon og programmer, datamaskiner,
telekommunikasjonsprodukter, video og multimedia samt selvstendige lukkede produkter.
Mandat 376 – EN 301 549
Standarden EN 301 549 ble opprettet av EU i mandat 376, som grunnlag for et nettbasert verktøysett for
RƫHQWOLJH
innkjøp av IKT-produkter. Standarden
VSHVLƬVHUHU
krav for funksjonell tilgjengelighet som gjelder
for IKT-produkter og tjenester, sammen med en beskrivelse av testens prosedyrer og vurderingsmetodikken
for hvert tilgjengelighetskrav.
Web Content Accessibility Guidelines (retningslinjer for tilgjengelighet av nettbasert innhold –
WCAG)
WCAG fra W3CsWeb Accessibility Initiative (initiativ for Internett-tilgjengelighet – WAI) hjelper nettdesignere
og -utviklere å lage nettsteder som bedre møter behovene til personer med funksjonshemninger eller
aldersrelaterte begrensninger. WCAG fremmer tilgjengelighet over hele spekteret av nettinnhold (tekst,
bilder, lyd og video) og nettapper. WCAG kan testes nøyaktig, er enkelt å forstå og bruke, og tillater
nettutviklere
ƮHNVLELOLWHW
for nyskaping. WCAG 2.0 har også blitt godkjent som
ISO/IEC 40500:2012.
WCAG dekker spesielt hindre for tilgang til Internett av personer med visuelle, auditive, fysiske, kognitive og
nevrologiske funksjonshemninger, og eldre Internett-brukere med tilgjengelighetsbehov. WCAG 2.0 angir
karakteristikker for tilgjengelig innhold:
Merkbart
(for eksempel ved å se på tekstalternativer som bilder, teksting av lyd, tilpasning av
presentasjon og fargekontrast)
Anvendelig
(ved å se på tilgang til tastatur, fargekontrast, timing for inndata, unngå anfall og
navigerbarhet)
Forståelig
(ved å se på lesbarhet, forutsigbarhet og inndatahjelp)
Robust
(for eksempel ved å se på kompatibilitet med hjelpeteknologier)
58
Kapittel 14
Tilgjengelighet
Sample