HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 69 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 77
deres og gjøre det enklere for organisasjoner å integrere tilgjengeligheten i sine produkter og sin
infrastruktur.
HP er et opprinnelig medlem, og vi ble med for å delta sammen med andre organisasjoner for å skape
fremgang innen feltet tilgjengelighet. Denne forpliktelsen støtter selskapets målsetninger for tilgjengelighet
om å utvikle, produsere og markedsføre produkter og tjenester som
HƫHNWLYW
kan brukes av personer med
funksjonshemninger.
IAAP vil gjøre yrket sterkt ved å koble sammen personer, studenter og organisasjoner på global skala og la
dem lære fra hverandre. Hvis du ønsker å
ƬQQH
ut mer, kan du gå til
for å bli med i nettfellesskapet, registrere deg for nyhetsbrevet og lese mer om medlemskapsalternativene.
Finne den beste hjelpeteknologien
Alle, inkludert personer med funksjonshemninger eller aldersrelaterte begrensninger, skal kunne
kommunisere, uttrykke seg og koble seg til verden ved bruk av teknologi. HP forplikter seg til å øke
bevisstheten om tilgjengelighet innen HP og hos våre kunder og partnere. Det
ƬQQHV
en rekke
hjelpeteknologier som gjør HPs produkter mer brukervennlige, som større skrifttyper som er lettere å lese,
stemmegjenkjenning som lar hendene hvile, eller andre hjelpeteknologier som hjelper deg med din
VSHVLƬNNH
situasjon. Hvordan velger du?
Vurdere behovene dine
Teknologi kan frigjøre potensialet ditt. Hjelpeteknologier fjerner hindre og hjelper deg med å bli uavhengig i
hjemmet, på jobben og i samfunnet. Hjelpeteknologi (AT) bidrar til å øke, vedlikeholde og forbedre den
funksjonelle kapasiteten til elektronisk teknologi og informasjonsteknologi.
Du kan velge blant mange AT-produkter. AT-vurderingen skal la deg evaluere
ƮHUH
produkter, besvare
spørsmålene dine og tilrettelegge for valget av løsningen som passer best for din situasjon. Du vil oppdage at
fagfolk som er
NYDOLƬVHUW
i AT-vurderinger, kommer fra mange bransjer, inkludert de som er lisensiert eller
VHUWLƬVHUW
i fysioterapi, arbeidsterapi, tale-/språkpatologi og andre ekspertområder. Andre, selv om de ikke er
VHUWLƬVHUW
eller lisensiert, kan også tilby evalueringsinformasjon. Du bør du spørre om vedkommendes
erfaring, ekspertise og prisnivå for å
ƬQQH
ut om de passer til ditt behov.
Tilgjengelighet for HP-produkter
Koblingene nedenfor inneholder informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner og hjelpeteknologier, hvis
aktuelt, inkludert i ulike HP-produkter. Disse ressurser hjelper deg med å velge bestemte
hjelpeteknologifunksjoner og produktene som er mest relevante for din situasjon.
HP Elite x3 – tilgjengelighetsalternativer (Windows 10 Mobile)
HP-datamaskiner – tilgjengelighetalternativer for Windows 7
HP-datamaskiner – tilgjengelighetalternativer for Windows 8
HP-datamaskiner – tilgjengelighetalternativer for Windows 10
HP Slate 7-nettbrett – aktivere tilgjengelighetsfunksjoner på HP-nettbrett (Android 4.1 / Jelly Bean)
HP SlateBook-enheter – aktivere tilgjengelighetsfunksjoner (Android 4.3, 4.2 / Jelly Bean)
HP Chromebook-enheter – aktivere tilgjengelighetsfunksjoner på HP Chromebook eller Chromebox
(Chrome OS)
HP Shopping – tilbehør for HP-produkter
Hvis du trenger mer hjelp med tilgjengelighetsfunksjonene på HP-produktet, kan du se
Kontakte kundestøtte
på side
61
.
Tilgjengelighet
57
Sample