HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 67 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 77
13
Elektrostatisk utlading
Elektrostatisk utlading er utlading av statisk elektrisitet når to gjenstander kommer i kontakt med hverandre,
for eksempel slike støt du kan få når du går over et teppe og tar i et dørhåndtak av metall.
En utlading av statisk elektrisitet fra
ƬQJUHU
eller andre elektrostatiske ledere kan skade elektroniske
komponenter.
VIKTIG:
Ta hensyn til disse forholdsreglene for å unngå skade på datamaskinen, disker eller stasjoner og på
den måten hindre tap av data:
Hvis veiledningen for demontering eller installering av komponenter ber deg koble fra strømmen til
datamaskinen, må du forsikre deg om at den er ordentlig jordet.
Oppbevar komponentene i den inkluderte emballasjen som beskytter mot statisk elektrisitet, til du er
klar til å installere dem.
Ikke ta på stifter, ledninger og kretser. Håndter elektroniske komponenter i minst mulig grad.
Ikke bruk magnetiske verktøy.
Før du håndterer komponenter, berører du en bar, umalt
PHWDOOƮDWH
for å lade ut statisk elektrisitet.
Hvis du tar ut en komponent, må du plassere den i emballasje som beskytter mot statisk elektrisitet.
55
Sample