HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 65 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 77
12
6SHVLƬNDVMRQHU
Strømforsyning
Opplysningene om strømforsyning i denne delen kan være nyttige hvis du skal bruke datamaskinen i
utlandet.
Datamaskinen går på likestrøm som den kan få fra en vekselstrøm- eller likestrømkilde. Strømforsyningen
må ha en nominell spenning på 100–240 V, 50–60 Hz. Selv om datamaskinen kan ha en frittstående
likestrømkilde, bør den bare brukes med en strømadapter eller likestrømkilde som er levert og godkjent av
HP for datamaskinen.
Datamaskinen kan gå på likestrøm innenfor disse
VSHVLƬNDVMRQHQH´
Driftsspenning og strømstyrke er
forskjellig for ulike plattformer. Informasjon om driftsspenning og strømstyrke for datamaskinen
ƬQQHV
systemets forskriftsetikett.
Tabell 12-1
/LNHVWUÓPVSHVLƬNDVMRQHU
Strømforsyning
6SHVLƬNDVMRQ
Driftsspenning og strømstyrke
5 V DC ved 2 A / 12 V DC ved 3 A / 15 V DC, 3 A – 45 W USB-C
5 V DC med 3 A / 9 V DC ved 3 A / 12 V DC ved 3,75 A / 15 V DC ved 3 A – 45 W USB-C
5 V DC ved 3 A / 9 V DC ved 3 A / 10 V DC ved 3,75 A / 12 V DC ved 3,75 A / 15 V DC ved 3 A / 20 V
DC ved 2,25 A – 45 W USB-C
5 V DC ved 3 A / 9 V DC ved 3 A / 12 V DC ved 5 A / 15 V DC ved 4,33 A / 20 V DC ved 3,25 A – 65 W
USB-C
5 V DC ved 3 A / 9 V DC ved 3 A / 10 V DC ved 5 A / 12 V DC ved 5 A / 15 V DC ved 4,33 A / 20 V DC
ved 3,25 A – 65 W USB-C
5 V DC ved 3 A / 9 V DC ved 3 A / 10 V DC ved 5 A / 12 V DC ved 5 A / 15 V DC ved 5 A / 20 V DC ved
4,5 A – 90 W USB-C
19,5 V DC ved 2,31 A – 45 W
19,5 V DC ved 3,33 A – 65 W
19,5 V DC ved 4,62 A – 90 W
19,5 V DC ved 6,15 A – 120 W
19,5 V ls ved 6,9 A – 135 W
19,5 V DC ved 7,70 A – 150 W
19,5 V DC ved 10,3 A – 200 W
19,5 V DC ved 11,8 A – 230 W
19,5 V DC ved 16,92 A – 330 W
Nettstøpsel på ekstern HP-
strømforsyning (kun på enkelte
produkter)
Strømforsyning
53
Sample