HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 64 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 77
Slå på eller omstart nettbrettet, hold volumreduksjonsknappen raskt inne og velg deretter
f9
.
3.
Velg den optiske stasjonen eller
86%²ƮDVKVWDVMRQHQ
du ønsker å starte fra, og følg deretter
instruksjonene på skjermen.
52
Kapittel 11
Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og gjenoppretting
Sample