HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 63 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 77
For å laste ned verktøyet:
Gå til Microsoft Store og søk etter HP Cloud Recovery.
Du
ƬQQHU
mer informasjon ved å gå til
support
, søk etter HP Cloud Recovery, og velg «HP
PC-er – med Cloud Recovery Tool (Windows 10, 7)».
MERK:
Hvis du ikke kan opprette gjenopprettingsmedier selv, kan du ta kontakt med kundestøtte for å
VNDƫH
gjenopprettingsplater. Gå til
support
, velg land eller region og følg veiledningen
på skjermen.
Gjenoppretting
Gjenoppretting, tilbakestilling og oppdatering ved bruk av Windows-verktøy
Windows tilbyr
ƮHUH
alternativer for å gjenopprette, tilbakestille og oppdatere datamaskinen. Se
Bruke
Windows-verktøy
på side
50
for mer informasjon.
Gjenoppretting med HP-gjenopprettingsmedier
Gjenopprettingsmedier brukes til å gjenopprette det opprinnelige operativsystemet og programmene som
var installert fra fabrikk. På enkelte produkter, kan det være opprettet i en oppstartbar
86%²ƮDVKVWDVMRQ
ved
hjelp av HP Cloud Recovery Download Tool. Se
Bruk av HP Cloud Recovery Download Tool til å lage
gjenopprettingsmedier (kun på enkelte produkter)
på side
50
for mer informasjon.
MERK:
Hvis du ikke kan opprette gjenopprettingsmedier selv, kan du ta kontakt med kundestøtte for å
VNDƫH
gjenopprettingsplater. Gå til
support
, velg land eller region og følg veiledningen
på skjermen.
Slik gjenoppretter du systemet:
Sett inn HP-gjenopprettingsmedier, og start deretter datamaskinen på nytt.
Endre datamaskinens oppstartrekkefølge
Hvis datamaskinen ikke automatisk startes på nytt ved bruk av HP Recovery-mediet, kan du endre
datamaskinens oppstartrekkefølge. Dette er rekkefølgen for enhetene som vises i BIOS, der datamaskinen
ser etter oppstartinformasjon. Du kan endre valget til en optisk stasjon eller en USB
ƮDVK²VWDVMRQ±
avhengig
av hvor HP-gjenopprettingsmediene er plassert.
Slik endrer du oppstartrekkefølgen:
VIKTIG:
Hvis du har et nettbrett med avtagbart tastatur, kobler du nettbrettet til tastaturdokken før du
utfører disse trinnene.
1.
Sett inn HP-gjenopprettingsmediet.
2.
Få tilgang til systemets
Oppstart
-meny.
For datamaskiner eller nettbrett med tastatur tilkoblet:
Slå på eller omstart datamaskinen eller nettbrettet, trykk raskt på
esc
og deretter på
f9
for
oppstartalternativer.
Nettbrett uten tastatur:
Slå på eller omstart nettbrettet, hold volumøkningsknappen rask inne og velg deretter
f9
.
– eller –
Gjenoppretting
51
Sample