HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 62 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 77
11
Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og
gjenoppretting
Dette kapittelet inneholder informasjon om de følgende prosessene, som er standardprosedyrer for de
ƮHVWH
produkter:
Sikkerhetskopiering av personlige opplysninger
– Du kan bruke Windows-verktøy til å opprette
sikkerhetskopier av de personlige opplysningene dine (se
Bruke Windows-verktøy
på side
50
).
Oppretting av et gjenopprettingspunkt
– Du kan bruke Windows-verktøy til å opprette et
gjenopprettingspunkt (se
Bruke Windows-verktøy
på side
50
).
Oppretting av gjenopprettingsmedier
(kun på enkelte produkter) – Du kan bruke HP Cloud Recovery
Download Tool (kun på enkelte produkter) til å opprette gjenopprettingsmedier (se
Bruk av HP Cloud
Recovery Download Tool til å lage gjenopprettingsmedier (kun på enkelte produkter)
på side
50
).
Gjenoppretting
– Windows tilbyr
ƮHUH
alternativer for gjenoppretting fra sikkerhetskopier, oppdatering
av datamaskinen og tilbakestilling av datamaskinen til opprinnelig tilstand (se
Bruke Windows-verktøy
på side
50
).
VIKTIG:
Hvis du skal utføre gjenopprettingsprosedyrene på et nettbrett, må nettbrettets batteri være minst
70 % ladet før du starter gjenopprettingsprosessen.
VIKTIG:
Hvis du har et nettbrett med avtakbart tastatur, kobler du nettbrettet til tastaturdokken før du
starter gjenopprettingsprosessen.
Sikkerhetskopiere data og opprette gjenopprettingsmedier
Bruke Windows-verktøy
VIKTIG:
Windows er det eneste alternativet som lar deg ta sikkerhetskopier av personopplysninger.
Planlegg regelmessig sikkerhetskopiering for å unngå informasjonstap.
Du kan bruke Windows-verktøy til å sikkerhetskopiere personopplysninger og opprette
systemgjenopprettingspunkter og gjenopprettingsmedier.
MERK:
Hvis lagringsplassen er 32 GB eller mindre, blir Microsoft Systemgjenoppretting deaktivert som
standard.
Hvis du vil ha mer informasjon og
ƮHUH
fremgangsmåter, kan du se Få hjelp-appen.
1.
Velg
Start
-knappen, og velg deretter
Få hjelp
-appen.
2.
Angi oppgaven du ønsker å utføre.
MERK:
Du må være koblet til internett for å få tilgang til Få hjelp-appen.
Bruk av HP Cloud Recovery Download Tool til å lage gjenopprettingsmedier (kun på
enkelte produkter)
Du kan bruke HP Cloud Recovery Download til å opprette HP-gjenopprettingsmedier på en oppstartbar
86%²
ƮDVK²VWDVMRQ´
50
Kapittel 11
Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og gjenoppretting
Sample