HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 61 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 77
Angi en plassering for å lagre testresultatene. Du kan også angi brukernavn og passordinnstillinger som
brukes for opplastinger.
Vis statusinformasjon om diagnoseprogrammene som er kjørt tidligere.
Følg denne fremgangsmåten for å tilpasse Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Slå på eller omstart datamaskinen, trykk så
f10
når HP-symbolet vises for å åpne Computer Setup.
2.
Velg
Avansert
og deretter
Innstillinger
.
3.
Foreta tilpasningsvalg.
4.
Velg
Hoved
, og deretter
Lagre endringer og Avslutt
for å lagre innstillingene.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Bruk av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI-innstillinger (kun på enkelte produkter)
49
Sample