HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 60 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 77
1.
Gå til
support
.
2.
Oppgi produktnavn eller -nummer, velg datamaskin, og velg deretter riktig operativsystem.
3.
I delen
Diagnostikk
følger du veiledningen på skjermen for å velge og laste ned riktig versjon av UEFI for
datamaskinen din.
Bruk av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI-innstillinger
(kun på enkelte produkter)
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI er en fastvarefunksjon (BIOS) som laster ned HP PC Hardware
Diagnostics UEFI på datamaskinen. Den kan utføre diagnostikk på datamaskinen, og kan deretter laste opp
resultatene til en
IRUKÀQGVNRQƬJXUHUW
server. For mer informasjon om Remote HP PC Hardware Diagnostics
UEFI, gå til
go/techcenter/pcdiags
, og velg deretter
Finn ut mer
.
Nedlasting av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
MERK:
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI er også tilgjengelig som en Softpaq, som kan lastes ned til
en server.
Last ned nyeste versjon av Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Følg denne fremgangsmåten for å laste ned den nyeste versjonen av Remote HP PC Hardware Diagnostics
UEFI:
1.
Gå til
go/techcenter/pcdiags
. Hjemmesiden for HP PC Diagnostics vises.
2.
Velg
Last ned Remote Diagnostics
, og velg deretter
Kjør
.
Laste ned Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnavn eller -nummer
MERK:
For enkelte produkter kan det være nødvendig å laste ned programvaren ved å bruke produktnavnet
eller -nummeret.
Følg denne fremgangsmåten for å laste ned Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnavn eller
-nummer:
1.
Gå til
support
.
2.
Velg
Hent programvare og drivere
, velg type produkt og angi deretter produktnavnet eller -nummeret i
søkefeltet som vises. Velg deretter datamaskin og operativsystemet ditt.
3.
I delen
Diagnostikk
følger du veiledningen på skjermen for å velge og laste ned riktig versjon av
Ekstern
UEFI
for produktet.
Tilpassing av innstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Ved bruk av den eksterne HP PC Hardware Diagnostics-innstillingen i Computer Setup (BIOS) kan du utføre
følgende tilpasninger:
Angi en tidsplan for å kjøre diagnostikk uten tilsyn. Du kan også starte diagnostikken umiddelbart i
interaktiv modus ved å velge
Kjør Remote HP PC Hardware Diagnostics
.
Angi plasseringen for å laste ned diagnoseverktøy. Denne funksjonen gir tilgang til verktøyene fra HPs
nettsted, eller fra en server som har blitt
IRUKÀQGVNRQƬJXUHUW
for bruk. Datamaskinen krever ikke at
tradisjonell lokal lagringsplass (som en diskstasjon eller en USB
ƮDVK²VWDVMRQµ
kjører
fjerndiagnostikken.
48
Kapittel 10
Bruk av HP PC Hardware Diagnostics
Sample