HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 59 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 77
Ta kontakt med kundestøtte og oppgi feil-ID-koden.
MERK:
For å starte diagnostikk på en konvertibel datamaskin må datamaskinen være i bærbar PC-modus,
og du må bruke det tilkoblede tastaturet.
MERK:
Hvis du vil stoppe en diagnostisk test, trykker du på
esc
.
Oppstart av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Følg denne fremgangsmåten for å starte HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Slå på eller start datamaskinen på nytt, og trykk raskt på
esc
.
2.
Trykk på
f2
.
BIOS søker tre steder etter diagnostikkverktøyene, i denne rekkefølgen:
a.
Tilkoblet
86%²ƮDVK²VWDVMRQ
MERK:
Hvis du vil laste HP PC Hardware Diagnostics UEFI-verktøyet inn på en
86%²ƮDVK²VWDVMRQ±
kan du se
Nedlasting av nyeste versjon av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
på side
47
.
b.
Harddisk
c.
BIOS
3.
Når diagnostikkverktøyet åpnes, velger du språk, velger typen diagnostisk test du vil utføre, og følger
veiledningen på skjermen.
Nedlasting av HP PC Hardware Diagnostics UEFI til en
86%²ƮDVK²VWDVMRQ
Nedlasting av HP PC Hardware Diagnostics UEFI til
86%²ƮDVK²VWDVMRQ
kan være nyttig i følgende situasjoner:
HP PC Hardware Diagnostics UEFI er ikke inkludert i det forhåndsinstallerte bildet.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI er ikke inkludert i HP Tool-partisjonen.
Harddisken er skadet.
MERK:
Nedlastingsveiledningen for HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ƬQQHV
kun på engelsk, og du må bruke
en Windows-datamaskin for å laste ned og opprette et HP UEFI-støttemiljø. Dette er fordi kun
´H[H²ƬOHU
er
tilgjengelige.
Nedlasting av nyeste versjon av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Hvis du vil laste den nyeste versjonen av HP PC Hardware Diagnostics UEFI-verktøyet inn på en USB-stasjon:
1.
Gå til
go/techcenter/pcdiags
. Hjemmesiden for HP PC Diagnostics vises.
2.
Velg
Last ned HP Diagnostics UEFI
, og velg deretter
Kjør
.
Nedlasting av HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnavn eller -nummer (kun på enkelte
produkter)
MERK:
For enkelte produkter kan det være nødvendig å laste ned programvaren til en
86%²ƮDVK²VWDVMRQ±
ved hjelp av produktnavn eller -nummer.
Hvis du vil laste ned HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnavn eller -nummer (kun på enkelte
produkter) på en
86%²ƮDVK²VWDVMRQ¶
Bruk av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
47
Sample