HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 58 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 77
Nedlasting av den nyeste versjonen av HP PC Hardware Diagnostics Windows
Følg denne fremgangsmåten for å laste ned HP PC Hardware Diagnostics Windows:
1.
Gå til
go/techcenter/pcdiags
. Hjemmesiden for HP PC Diagnostics vises.
2.
Velg
Last ned HP-diagnostikk Windows
, og velg en plassering på datamaskinen eller en
86%²
ƮDVKVWDVMRQ´
Verktøyet lastes ned til den valgte plasseringen.
Nedlasting av HP Hardware Diagnostics Windows etter produktnavn eller -nummer (kun på
enkelte produkter)
MERK:
For enkelte produkter kan det være nødvendig å laste ned programvaren til en
86%²ƮDVK²VWDVMRQ
ved hjelp av produktnavn eller -nummer.
Følg denne fremgangsmåten for å laste ned HP PC Hardware Diagnostics Windows etter produktnavn eller -
nummer:
1.
Gå til
support
.
2.
Velg
Hent programvare og drivere
, velg type produkt, og angi deretter produktnavnet eller -nummeret i
søkefeltet som vises.
3.
I delen
Diagnostikk
kan du velge
Nedlasting
, og deretter følge instruksjonene på skjermen for å velge
versjonen Windows-diagnostikk som passer for datamaskinen eller USB
ƮDVK²HQKHWHQ
din.
Verktøyet lastes ned til den valgte plasseringen.
Installering av HP PC Hardware Diagnostics Windows
Følg denne fremgangsmåten for å installere HP PC Hardware Diagnostics Windows:
Gå til mappen på datamaskinen eller
86%²ƮDVKVWDVMRQHQ
der
´H[H²ƬOHQ
ble lastet ned. Dobbeltklikk
´H[H²ƬOHQ±
og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Bruk av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
MERK:
For Windows 10 S-maskiner må du bruke en Windows-datamaskin og en
86%²ƮDVK²VWDVMRQ
for å
laste ned og opprette HP UEFI-støttemiljøet, siden kun
(;(²ƬOHU
er tilgjengelig. Se
Nedlasting av HP PC
Hardware Diagnostics UEFI til en
86%²ƮDVK²VWDVMRQ
på side
47
for mer informasjon.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
³8QLƬHG
Extensible Firmware Interface) lar deg utføre diagnostiske tester
for å
ƬQQH
ut om datamaskinens maskinvare fungerer slik den skal. Verktøyet kjøres utenom
operativsystemet, slik at det kan skille maskinvarefeil fra problemer som kan skyldes operativsystemet eller
andre programvarekomponenter.
Hvis datamaskinen ikke starter opp i Windows, kan du bruke HP PC Hardware Diagnostics UEFI for å
diagnostisere maskinvareproblemer.
Når HP PC Hardware Diagnostics Windows oppdager feil som krever maskinvareutbytting, genereres en 24-
sifret feil-ID-kode. For å få hjelp til å løse problemet:
Velg
Få støtte
, og bruk deretter en mobil enhet til å skanne QR-koden som vises på neste skjerm. HPs
kundestøtte - servicesenter-siden vises med din feil-ID og produktnummeret automatisk fylt ut. Følg
instruksjonene på skjermen.
– eller –
46
Kapittel 10
Bruk av HP PC Hardware Diagnostics
Sample