HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 55 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 77
1.
Start Setup Utility (BIOS) (se
Starte Setup Utility (BIOS)
på side
42
).
2.
Velg
Main
(Hoved) og merk deg BIOS-versjonen.
3.
Velg
Main
(Avslutt), velg ett av alternativene og følg deretter veiledningen på skjermen.
I Windows, trykk på
CTRL
+
Alt
+
S
.
For å se etter nyere BIOS-versjoner kan du se
Laste ned BIOS-oppdateringer
på side
43
.
Laste ned BIOS-oppdateringer
FORSIKTIG:
BIOS-oppdateringer må bare lastes ned og installeres når datamaskinen er koblet til en pålitelig
ekstern strømkilde ved hjelp av strømadapteren for å redusere faren for skade på datamaskinen eller en
mislykket installering. Ikke last ned eller installer BIOS-oppdateringer mens datamaskinen går på batteri, er
koblet til en forankringsstasjon (tilleggsutstyr) eller er koblet til en alternativ strømkilde. Følg denne
veiledningen ved nedlasting og installering:
Ikke koble datamaskinen fra strømnettet ved å trekke strømledningen ut av stikkontakten.
Ikke slå datamaskinen av eller sett den i hvilemodus.
Ikke sett inn, fjern, koble til eller koble fra enheter, kabler eller ledninger.
MERK:
Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, må du kontakte nettverksadministratoren før du
installerer programvareoppdateringer, spesielt BIOS-oppdateringer.
1.
Skriv inn
support
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Klikk på spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
2.
Klikk på
Oppdateringer
, og klikk deretter på
Se etter oppdateringer og meldinger
.
3.
Følg veiledningen på skjermen.
4.
Følg denne fremgangsmåten på nedlastingsområdet:
a.
Finn den nyeste BIOS-oppdateringen og sammenlign den med BIOS-versjonen som er installert på
datamaskinen. Hvis oppdateringen er nyere enn din BIOS-versjon, noterer du dato, navn eller
annen
LGHQWLƬNDVMRQ´
Du kan komme til å trenge denne informasjonen for å
ƬQQH
igjen
oppdateringen senere, etter at den er lastet ned til harddisken.
b.
Følg veiledningen på skjermen for å laste ned oppdateringen til harddisken.
Noter deg banen til harddiskplasseringen hvor BIOS-oppdateringen blir lastet ned. Du må
ƬQQH
frem til denne banen når du er klar til å installere oppdateringen.
Prosedyrene for installering av BIOS varierer. Følg veiledningen som vises på skjermen når nedlastingen er
fullført. Følg fremgangsmåten nedenfor hvis det ikke vises noen veiledning:
1.
Skriv inn
fil
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
Filutforsker
.
2.
Velg harddisken som skal brukes. Harddisken benevnes vanligvis som lokal disk (C:).
3.
Bruk harddiskbanen som du har notert ned, og åpne mappen som inneholder oppdateringen.
4.
Dobbeltklikk på
ƬOHQ
som har
ƬOW\SHQ
EXE (for eksempel
ƬOQDYQ
.exe).
BIOS-installeringen starter.
5.
Fullfør installeringen ved å følge veiledningen på skjermen.
Oppdatere Setup Utility (BIOS)
43
Sample