HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 54 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 77
9
Bruke Setup Utility (BIOS)
Setup Utility eller BIOS (Basic Input/Output System) styrer kommunikasjonen mellom alle inndata- og
utdataenhetene i systemet (som diskstasjoner, skjerm, tastatur, mus og skriver). Setup Utility (BIOS)
inkluderer innstillinger for alle typer enheter som er installert, oppstartsrekkefølgen til datamaskinen og
mengden av systemminne og utvidet minne.
MERK:
Når du skal starte Setup Utility på en konvertibel datamaskin, må datamaskinen være i bærbar PC-
modus, og du må ha tastaturet tilkoblet.
Starte Setup Utility (BIOS)
FORSIKTIG:
Du må være svært nøye når du gjør endringer i Setup Utility (BIOS). Feil kan føre til at
datamaskinen ikke fungerer ordentlig.
Slå på eller start datamaskinen på nytt, og trykk raskt på
f10
.
– eller –
Slå på eller start datamaskinen på nytt, trykk raskt på
esc
og deretter på
f10
når startmenyen vises.
Oppdatere Setup Utility (BIOS)
Oppdaterte versjoner av Setup Utility (BIOS) kan være tilgjengelige på HP-nettstedet.
De
ƮHVWH
BIOS-oppdateringene på HP-nettstedet er pakket i komprimerte
ƬOHU
som kalles
SoftPaqs
.
Enkelte nedlastingspakker inneholder
ƬOHQ
Readme.txt, som inneholder informasjon om installering av
ƬOHQ
og feilsøking.
Fastslå BIOS-versjon
For å
ƬQQH
ut om du må oppdatere Setup Utility (BIOS), må du først vite hvilken BIOS-versjon du har på
datamaskinen.
Bruk et av disse alternativene for å vise informasjon om BIOS-versjonen (også kjent som
ROM-dato
og
System-BIOS
):
HP Support Assistant
1.
Skriv inn
support
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Klikk på spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
2.
Velg
Min bærbare datamaskin
, og velg deretter
6SHVLƬNDVMRQHU
.
Setup Utility (BIOS)
42
Kapittel 9
Bruke Setup Utility (BIOS)
Sample