HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 53 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 77
Installere programvareoppdateringer
HP, Windows og tredjeparts programvare som er installert på datamaskinen, bør oppdateres regelmessig for
å løse sikkerhetsproblemer og forbedre programvarens ytelse.
VIKTIG:
Microsoft sender ut varsler om Windows-oppdateringer, inkludert sikkerhetsoppdateringer. Du
beskytter datamaskinen mot sikkerhetsbrudd og datavirus ved å installere alle oppdateringene fra Microsoft
så snart du mottar en melding om at de er tilgjengelig.
Du kan installere disse oppdateringene automatisk.
Slik viser eller endrer du innstillingene:
1.
Klikk på
Start
-knappen, velg
Innstillinger
og velg deretter
Oppdatering og sikkerhet
.
2.
Velg
Windows Update
og følg veiledningen på skjermen.
3.
Hvis du vil planlegge et tidspunkt for å installere oppdateringer, velg
Avanserte alternativer
og følg
deretter veiledningen på skjermen.
Bruke HP-enheten som en tjeneste (kun på enkelte produkter)
HP DaaS er en nettskybasert IT-løsning som hjelper bedrifter med
HƫHNWLY
administrasjon og sikring av
bedriftens eiendeler. HP DaaS bidrar til å beskytte enheter mot skadelig programvare og andre angrep,
overvåker tilstanden til enheter og lar deg bruke mindre tid på å løse enhets- og sikkerhetsproblemer. Du kan
raskt laste ned og installere programvaren, som er meget
NRVWQDGVHƫHNWLY
i forhold til tradisjonelle interne
løsninger. Se
for å få mer informasjon.
Sikre det trådløse nettverket
Når du
NRQƬJXUHUHU
et trådløst lokalnettverk eller bruker et eksisterende trådløst lokalnettverk, må du alltid
aktivere sikkerhetsfunksjoner for å beskytte nettverket mot uautorisert tilgang. Trådløse lokalnettverk på
RƫHQWOLJH
steder (trådløse soner) som
NDƫHEDUHU
og
Ʈ\SODVVHU±
har kanskje ingen sikkerhet i det hele tatt.
Sikkerhetskopiere programvare og data
Ta regelmessige sikkerhetskopier av programvare og data for å beskytte både programvare og data mot å gå
tapt eller bli skadet som følge av virusangrep eller programvare- eller maskinvaresvikt.
Bruke en valgfri tyverisikringskabel (kun på enkelte produkter)
Tyverisikringskabelen, som kjøpes separat, er ment å virke avskrekkende, men kan ikke alltid hindre at
datamaskinen blir skadet eller stjålet. Følg veiledningen fra produsenten for å koble en tyverisikringskabel til
datamaskinen.
Installere programvareoppdateringer
41
Sample