HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 52 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 77
Sette opp Windows Hello
1.
Velg
Start
-knappen, velg
Innstillinger
, velg
Kontoer
og velg deretter
Påloggingsalternativer
.
2.
Hvis du vil legge til et passord, velger du
Legg til
.
3.
Velg
Komme i gang
, og følg deretter veiledningen på skjermen, skriv inn
ƬQJHUDYWU\NN²
eller ansikts-ID
og sett inn en PIN-kode.
MERK:
PIN-koden er ikke begrenset i lengde. Standardinnstillingen er å bare bruke tall. Hvis du vil
inkludere bokstaver eller spesialtegn, merker du av i boksen
inkluder bokstaver og symboler
.
Bruke Internett-sikkerhetsprogramvare
Når du bruker datamaskinen for å få tilgang til e‑post, et nettverk eller Internett, utsetter du kanskje
datamaskinen for datavirus, spionprogramvare og andre nettrusler. Internett-sikkerhetsprogramvare som
inkluderer antivirus- og brannmurfunksjoner, kan være forhåndsinstallert på datamaskinen som et
prøvetilbud, for å bidra til å beskytte datamaskinen. For å få kontinuerlig beskyttelse mot nyoppdagede virus
og andre sikkerhetstrusler må du sørge for å holde sikkerhetsprogramvaren oppdatert. Det anbefales sterkt
at du oppgraderer prøvetilbudet på sikkerhetsprogramvare eller kjøper den programvaren du foretrekker, for
å beskytte datamaskinen fullt ut.
Bruke antivirusprogramvare
Datavirus kan sette programmer, verktøy eller operativsystemet ut av spill eller hindre dem i å fungere som
de skal. Antivirusprogramvare kan oppdage de
ƮHVWH
virus, uskadeliggjøre dem og i de
ƮHVWH
tilfeller reparere
eventuell skade de har forårsaket.
Du må sørge for å holde antivirusprogramvaren oppdatert for at beskyttelsen skal fungere mot nye virus.
Et antivirusprogram kan være forhåndsinstallert på datamaskinen. Det anbefales sterkt at du bruker et
antivirusprogram som du velger selv, for å beskytte datamaskinen fullt ut.
For mer informasjon om datavirus, skriv inn
support
i søkefeltet på oppgavelinjen og velg så appen
HP
Support Assistant
.
– eller –
Klikk på spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
Bruke brannmurprogramvare
Brannmurer er konstruert for å hindre uautorisert tilgang til et system eller nettverk. En brannmur kan være
programvare på datamaskinen og/eller i nettverket, eller den kan være en kombinasjon av både maskinvare
og programvare.
Det
ƬQQHV
to typer brannmurer man kan vurdere:
Vertsbaserte brannmurer – programvare som bare beskytter datamaskinen som den er installert på.
Nettverksbaserte brannmurer – installeres mellom DSL- eller kabelmodemet og hjemmenettverket for å
beskytte alle datamaskinene i nettverket.
Når det installeres en brannmur i et system, overvåkes og sammenliknes alle data som sendes til og fra
systemet, med et sett av
EUXNHUGHƬQHUWH
sikkerhetskriterier. Alle data som ikke oppfyller disse kriteriene, blir
blokkert.
40
Kapittel 8
Sikre datamaskinen og informasjon
Sample