HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 51 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 77
Angi Setup Utility-passord (BIOS)
Tabell 8-2
Typer BIOS-passord og deres funksjoner
Passord
Funksjon
Administratorpassord
Må oppgis hver gang du åpner Setup Utility (BIOS).
Hvis du glemmer administratorpassordet, får du ikke tilgang
til Setup Utility (BIOS).
Oppstartpassord
Må oppgis hver gang du slår på eller omstarter
datamaskinen.
Hvis du glemmer oppstartpassordet, kan du ikke slå på eller
omstarte datamaskinen.
Slik angir, endrer eller sletter du et administrator- eller oppstartpassord i Setup Utility (BIOS):
VIKTIG:
Du må være svært nøye når du gjør endringer i Setup Utility (BIOS). Feil kan føre til at datamaskinen
ikke fungerer ordentlig.
1.
Start Setup Utility (BIOS):
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
Slå på eller omstart datamaskinen og trykk raskt på
esc
og deretter
f10
.
Nettbrett uten tastatur:
1.
Slå på eller omstart nettbrettet, og hold deretter straks volumøkningsknappen inne.
– eller –
Slå på eller omstart nettbrettet og hold deretter straks volumreduksjonsknappen inne.
– eller –
Slå på eller omstart nettbrettet og hold deretter straks Windows-knappen inne.
2.
Trykk på
f10
.
2.
Velg
Security
(Sikkerhet), og følg deretter veiledningen på skjermen.
For å lagre endringene velger du
Exit
(Avslutt), deretter
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og avslutt)
og trykker så på
Yes
(Ja).
MERK:
Hvis du bruker piltastene til å merke valget ditt, må du deretter trykke på
enter
.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Bruke Windows Hello (kun på enkelte modeller)
På produkter som er utstyrt med en
ƬQJHUDYWU\NNOHVHU
eller et infrarødt kamera, kan du bruke Windows Hello
til logge deg på ved å sveipe
ƬQJHUHQ
eller se på kameraet.
Bruke Windows Hello (kun på enkelte modeller)
39
Sample