HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 50 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 77
8
Sikre datamaskinen og informasjon
Datamaskinens sikkerhet er avgjørende for å beskytte
NRQƬGHQVLDOLWHWHQ±
integriteten og tilgjengeligheten til
informasjonen. Standard sikkerhetsløsninger som besørges av Windows-operativsystemet, HP-programmer,
verktøyet Setup Utility (BIOS) og annen tredjeparts programvare, kan bidra til å beskytte datamaskinen mot
ulike farer, som virus, ormer og andre typer skadelig kode.
MERK:
Enkelte av sikkerhetsfunksjonene som er beskrevet i denne håndboken, er kanskje ikke tilgjengelig
på din datamaskin.
Bruke passord
Et passord er en gruppe tegn som du velger for å sikre data på datamaskinen og beskytte transaksjoner på
nettet. Flere typer passord kan angis. Da du
NRQƬJXUHUWH
datamaskinen for første gang, ble du for eksempel
bedt om å opprette et brukerpassord for å sikre datamaskinen. Flere passord kan angis i Windows eller i HP
Setup Utility (BIOS) som er forhåndsinstallert på datamaskinen.
Du vil kanskje
ƬQQH
det nyttig å bruke samme passord til en funksjon i Setup Utility (BIOS) og en
sikkerhetsfunksjon i Windows.
Følg disse rådene for å opprette og lagre passord:
Noter alle passord og oppbevar dem på et trygt sted borte fra datamaskinen for ikke å risikere å bli
stengt ute fra datamaskinen. Ikke lagre passordene i en
ƬO
på datamaskinen.
Når du skal opprette et passord, må du følge kravene som er angitt i programmet.
Endre passordene dine minst hver 3. måned.
Et ideelt passord er langt og består av bokstaver, skilletegn, symboler og tall.
Før du sender datamaskinen til service, må du sikkerhetskopiere
ƬOHQH
dine, slette
NRQƬGHQVLHOOH
ƬOHU
og
deretter fjerne alle passordinnstillinger.
Slik
ƬQQHU
du mer informasjon om Windows-passord, for eksempel skjermsparerpassord:
Skriv inn
support
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg så appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Klikk på spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
Angi Windows-passord
Tabell 8-1
Typer Windows-passord og deres funksjoner
Passord
Funksjon
Brukerpassord
Beskytter tilgangen til en brukerkonto i Windows.
Administratorpassord
Beskytter tilgangen til innholdet på datamaskinen på
administratornivå.
MERK:
Dette passordet kan ikke brukes for å få tilgang til
innhold i Setup Utility (BIOS).
38
Kapittel 8
Sikre datamaskinen og informasjon
Sample