HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 49 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 77
Hvis du skal sende en datamaskin eller stasjon som gods, pakker du den i egnet beskyttende emballasje
og merker pakken "FRAGILE".
Bruken av trådløsenheter kan være begrenset i noen miljøer. Eksempler på steder der bruk av slike
enheter kan være forbudt, er om bord i
Ʈ\±
på sykehus, i nærheten av
VSUHQJVWRƫ
og der farlig gods
oppbevares. Hvis du er usikker på om det er tillatt å bruke en trådløsenhet i datamaskinen, bør du
spørre om det er tillatt å bruke datamaskinen før du slår den på.
Hvis du reiser i utlandet, bør du følge disse anbefalingene:
Kontroller tollbestemmelsene som gjelder for datautstyr i hvert land eller hver region på
reiseruten.
Undersøk kravene til strømledning og strømadapter som gjelder på stedene hvor du skal bruke
datamaskinen. Spenningen, frekvensen og støpseltypen varierer.
ADVARSEL:
På grunn av faren for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret må du ikke prøve å
koble et modem eller en telefonkabel til RJ45-kontakten (nettverkskontakten).
Reise med eller transportere datamaskinen
37
Sample