HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 48 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 77
FORSIKTIG:
For å unngå skade på interne komponenter må du ikke sprute rengjøringsmidler eller -væsker
direkte på noen
GDWDPDVNLQƮDWH´
Væske som drypper på
RYHUƮDWHQ±
kan skade interne komponenter
permanent.
Rengjøre skjermen
Tørk forsiktig av skjermen med en myk, lofri klut som er fuktet med et alkoholfritt rengjøringsmiddel for
glass. Pass på at skjermen er tørr før du lukker datamaskinen.
Rengjøre sidene og dekselet
Når du skal rengjøre sidene eller dekselet, bruker du en myk
PLNURƬEHUNOXW
eller et pusseskinn fuktet med et
av rengjøringsmidlene som er nevnt tidligere, eller bruker en egnet engangsserviett.
MERK:
Rengjør dekselet til datamaskinen med roterende bevegelser for å fjerne smuss og partikler mer
HƫHNWLYW´
Rengjøre styreputen, tastaturet eller musen (kun på enkelte produkter)
ADVARSEL:
For å unngå fare for elektrisk støt eller skade på interne komponenter må du ikke bruke
støvsugertilbehør til å rengjøre tastaturet. En støvsuger kan avsette husstøv på tastaturets
RYHUƮDWH´
FORSIKTIG:
For å unngå skade på interne komponenter må du ikke la væske dryppe mellom tastene.
Når du skal rengjøre styreputen, tastaturet eller musen, bruker du en myk
PLNURƬEHUNOXW
eller et
pusseskinn fuktet med et av rengjøringsmidlene som er anbefalt.
For å unngå at tastene blir klebrige og fjerne støv, lo og partikler fra tastaturet kan du bruke en
trykkluftbeholder med blåserør.
Reise med eller transportere datamaskinen
Følg disse rådene om hvordan du sikrer utstyret hvis du skal reise med eller transportere datamaskinen.
Klargjøre datamaskinen for reise eller transport:
Sikkerhetskopier alle data til en ekstern stasjon.
Ta ut alle plater og eksterne mediekort, for eksempel minnekort.
Slå av og koble fra alle eksterne enheter.
Slå datamaskinen av.
Ta med deg en sikkerhetskopi av data du kan få bruk for. Du bør ikke oppbevare sikkerhetskopien
sammen med datamaskinen.
Når du reiser med
Ʈ\±
tar du med datamaskinen som håndbagasje. Ikke sjekk den inn sammen med
resten av bagasjen.
FORSIKTIG:
Unngå å utsette en disk eller stasjon for magnetiske felter. Sikkerhetsutstyr med
magnetiske felter omfatter blant annet sikkerhetsportaler og håndskannere som brukes på
Ʈ\SODVVHU´
Transportbelter på
Ʈ\SODVVHU
og liknende sikkerhetsutstyr for kontroll av håndbagasje, benytter
røntgenstråler i stedet for magnetisme og skader ikke harddisker.
Hvis du har tenkt å bruke datamaskinen mens du er om bord i
Ʈ\HW±
bør du på forhånd
ƬQQH
ut om
Ʈ\VHOVNDSHW
tillater dette. Hvert enkelt
Ʈ\VHOVNDS
kan ha egne regler for bruk av datautstyr om bord i
Ʈ\´
36
Kapittel 7
Vedlikehold av datamaskinen
Sample