HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 47 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 77
Fastslå HP 3D DriveGuard-status
Harddisklampen på datamaskinen skifter farge for å vise at stasjonen i en primær harddiskbrønn og/eller
stasjonen i en sekundær harddiskbrønn (kun på enkelte produkter) er parkert.
Oppdatere programmer og drivere
HP anbefaler at du oppdaterer programmer og drivere regelmessig. Oppdateringer kan løse problemer og gi
datamaskinen nye funksjoner og alternativer. Det kan for eksempel hende at eldre
JUDƬNNRPSRQHQWHU
ikke
fungerer så bra med de nyeste spillene. Uten de nyeste driverne vil du ikke få størst mulig utbytte av utstyret.
Gå til
support
for å laste ned de nyeste versjonene av HP-programmer og -drivere. Du
kan også registrere deg for å motta automatiske varsler når oppdateringer blir tilgjengelig.
Hvis du vil oppdatere programmer og drivere, følger du denne fremgangsmåten:
1.
Skriv inn
support
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg så appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Klikk på spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
2.
Velg
Min bærbare datamaskin
, så fanen
Oppdateringer
og deretter
Se etter oppdateringer og
meldinger
.
3.
Følg veiledningen på skjermen.
Rengjøre datamaskinen
Bruk følgende produkter for å rengjøre datamaskinen på en trygg måte:
Alkoholfritt rengjøringsmiddel for glass
Løsning av vann og mild såpe
Tørr
PLNURƬEHUNOXW
eller pusseskinn (antistatisk klut uten olje)
Antistatiske renseservietter
FORSIKTIG:
Unngå sterke rengjøringsmidler eller bakteriedrepende kluter som kan føre til permanent skade
på datamaskinen. Hvis du ikke er sikker på at et rengjøringsprodukt er trygt for datamaskinen, må du sjekke
produktinnholdet for å være sikker på at det ikke inneholder ingredienser som alkohol, aceton,
ammoniumklorid, metylenklorid, hydrogenperoksid, nafta og hydrokarbonløsningsmidler.
Fibrøst materiale som papirtørkler kan ripe opp datamaskinen. Over tid kan smusspartikler og
rengjøringsmidler samle seg i ripene.
Rengjøringsprosedyrer
Følg fremgangsmåtene i dette avsnittet for å rengjøre datamaskinen på en trygg måte.
ADVARSEL:
For å unngå elektrisk støt eller skade på komponenter må du ikke forsøke å rengjøre
datamaskinen mens den er på.
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Koble fra strømmen.
3.
Koble fra alle eksterne enheter med strømforsyning.
Oppdatere programmer og drivere
35
Sample