HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 46 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 77
7
Vedlikehold av datamaskinen
Det er viktig å utføre vedlikehold jevnlig for å holde datamaskinen i topp stand. Dette kapittelet forklarer
hvordan du bruker verktøy som Diskdefragmentering og Diskopprydding. Det inneholder også veiledning om
oppdatering av programmer og drivere, fremgangsmåter for rengjøring av datamaskinen og tips om reising
med (eller transport av) datamaskinen.
Forbedre ytelsen
Du kan forbedre ytelsen til datamaskinen dramatisk ved å utføre regelmessige vedlikeholdsoppgaver med
verktøy som Diskdefragmentering og Diskopprydding.
Bruke Diskdefragmentering
HP anbefaler at du bruker Diskdefragmentering til å defragmentere harddisken minst én gang i måneden.
MERK:
Det er ikke nødvendig å kjøre Diskdefragmentering på halvlederstasjoner (SSD).
Slik kjører du Diskdefragmentering:
1.
Koble datamaskinen til strømnettet.
2.
Skriv inn
defragmenter
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
Defragmenter/optimaliser
disk
.
3.
Følg veiledningen på skjermen.
Du
ƬQQHU
mer informasjon i hjelpen til Diskdefragmentering-programvaren.
Bruke Diskopprydding
Bruk Diskopprydding til å søke gjennom harddisken etter
RYHUƮÓGLJH
ƬOHU
du trygt kan slette for å frigjøre
plass på harddisken, slik at datamaskinen fungerer mer
HƫHNWLYW´
Slik kjører du Diskopprydding:
1.
Skriv inn
disk
i oppgavelinjesøkefeltet, og velg deretter
Diskopprydding
.
2.
Følg veiledningen på skjermen.
Bruke HP 3D DriveGuard (kun på enkelte produkter)
HP 3D DriveGuard beskytter en harddisk ved å parkere stasjonen og stanse dataforespørsler når en av
følgende hendelser
LQQWUHƫHU¶
Du slipper datamaskinen ned.
Du
Ʈ\WWHU
datamaskinen med skjermen lukket mens datamaskinen går på batteristrøm.
En kort stund etter disse hendelsene vil HP 3D DriveGuard sette harddisken tilbake i normal drift.
MERK:
Bare interne harddisker beskyttes av HP 3D DriveGuard. En harddisk som er installert i en ekstra
dokkingenhet eller som er koblet til en USB-port, beskyttes ikke av HP 3D DriveGuard.
MERK:
Fordi SSD-er ikke har bevegelige deler, er HP 3D DriveGuard unødvendig for disse stasjonene.
34
Kapittel 7
Vedlikehold av datamaskinen
Sample