HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 45 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 77
Når du skriver informasjon til en plate (kun på enkelte produkter)
Når du kjører Diskdefragmentering på datamaskiner med interne harddisker
Når du utfører sikkerhetskopiering eller gjenoppretting
Når du kobler datamaskinen til strømnettet, skjer følgende:
Batteriet begynner å lades.
Skjermens lysstyrke økes.
Strøm-ikonet
skifter utseende.
Når du kobler fra nettstrøm:
Datamaskinen går over til batteridrift.
Skjermens lysstyrke reduseres automatisk for å øke batteriets driftstid.
Strøm-ikonet
skifter utseende.
Bruke nettstrøm
33
Sample