HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 44 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 77
Tiltak ved lavt batterinivå
Tiltak ved lavt batterinivå med tilgang til en ekstern strømkilde
Koble et av følgende til datamaskinen og til strømnettet:
Strømadapter
Forankrings- eller utvidelsesenhet (tilleggsutstyr)
Strømadapter som er kjøpt som tilbehør fra HP (tilleggsutstyr)
Tiltak ved lavt batterinivå uten tilgang til en strømkilde
Lagre alt arbeid og slå av datamaskinen.
Tiltak ved lavt batterinivå når du ikke kan avslutte dvalemodus
1.
Koble strømadapteren til datamaskinen og til strømnettet.
2.
Avslutt dvalemodus ved å trykke på av/på-knappen.
Fabrikkforseglet batteri
Utfør HP Batterisjekk i HP Support Assistant-appen for å overvåke statusen til batteriet, eller hvis batteriet
ikke lenger holder ordentlig på ladingen (kun utvalgte produkter).
1.
Skriv inn
støtte
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Klikk på spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
2.
Velg
Feilsøking og feilløsninger
, så delen
Diagnostikk
, og deretter
HP Batterisjekk
. Hvis HP
Batterisjekk indikerer at batteriet bør byttes ut, tar du kontakt med kundestøtte.
Batteriet eller batteriene i produktet kan ikke skiftes ut av brukerne selv på noen enkel måte. Fjerning eller
utskifting av batteriet kan ha betydning for garantidekningen. Ta kontakt med kundestøtte hvis et batteri ikke
lenger holder på ladingen.
Bruke nettstrøm
Du
ƬQQHU
mer informasjon om tilkobling til nettstrøm på
Installeringsveiledning
-plakaten som følger med
datamaskinen.
Datamaskinen bruker ikke batteristrøm når den er koblet til strømnettet med en godkjent strømadapter eller
en ekstra forankringsenhet- eller utvidelsesprodukt.
ADVARSEL:
Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke strømadapteren som fulgte med datamaskinen, en
ny adapter fra HP eller en kompatibel adapter som er kjøpt fra HP.
ADVARSEL:
Ikke lad datamaskinens batteri om bord i
Ʈ\´
Koble datamaskinen til strømnettet i følgende situasjoner:
Når du lader eller kalibrerer et batteri
Når du installerer eller oppdaterer systemprogramvare
Når du oppdaterer systemets BIOS
32
Kapittel 6
Strømstyring
Sample