HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 43 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 77
Vise hvor mye batteriet har igjen
For å vise hvor mange prosent strøm batteriet har igjen og gjeldende strømstyringsplan plasserer du
musepekeren over
Strøm
-ikonet
.
Finne batteriinformasjon i HP Support Assistant (kun på enkelte produkter)
Slik får du tilgang til batteriinformasjon:
1.
Skriv inn
støtte
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Klikk på spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
2.
Velg
Feilsøking og feilløsninger
, så delen
Diagnostikk
, og deretter
HP Batterisjekk
. Hvis HP
Batterisjekk indikerer at batteriet bør byttes ut, tar du kontakt med kundestøtte.
HP Support Assistant inneholder følgende verktøy og informasjon om batteriet:
HP Batterisjekk
Informasjon om batterityper,
VSHVLƬNDVMRQHU±
livssykluser og kapasitet
Spare batteristrøm
Slik sparer du batteriets strøm og får lengst mulig levetid:
Reduser skjermens lysstyrke.
Slå trådløse enheter av når du ikke bruker dem.
Koble fra ubrukte eksterne enheter som ikke er koblet til en ekstern strømkilde, for eksempel en ekstern
harddisk som er koblet til en USB-port.
Stopp, deaktiver eller ta ut eventuelle eksterne minnekort som ikke er i bruk.
Sett datamaskinen i hvilemodus eller slå den av før du forlater arbeidet.
Fastslå lavt batterinivå
Når et batteri som er datamaskinens eneste strømkilde, får et lavt eller kritisk lavt batterinivå, vil følgende
skje:
Batterilampen (kun på enkelte produkter) angir lavt eller kritisk lavt batterinivå.
– eller –
Strøm-ikonet
viser et varsel om lavt eller kritisk lavt batterinivå.
MERK:
Se
Bruk strøm-ikonet og strømalternativer
på side
30
for å få mer informasjon om
strømikonet.
Følgende skjer på datamaskinen hvis batteriet får kritisk lavt batterinivå:
Hvis dvalemodus er deaktivert og datamaskinen er på eller i hvilemodus, vil den bli værende i
hvilemodus en kort stund. Deretter slår den seg av og du mister data som ikke er lagret.
Hvis dvalemodus er aktivert og datamaskinen er på eller i hvilemodus, går datamaskinen i dvalemodus.
Bruke batteristrøm
31
Sample