HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 42 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 77
Hvis datamaskinen ikke reagerer på kommandoer og du ikke kan følge avslutningsprosedyren ovenfor, kan du
følge disse prosedyrene for nødavslutning. Følg prosedyrene i den rekkefølgen de er angitt:
Trykk på
ctrl
+
alt
+
delete
, velg
Strøm
-ikonet og velg deretter
Avslutt
.
Trykk på og hold av/på-knappen inne i minst 10 sekunder.
Hvis datamaskinen har et brukerutskiftbart batteri (kun på enkelte produkter), koble datamaskinen fra
strømnettet og ta deretter ut batteriet.
Bruk strøm-ikonet og strømalternativer
Strøm-ikonet
EHƬQQHU
seg på Windows-oppgavelinjen. Med Strøm-ikonet kan du raskt få tilgang til
strøminnstillinger og se hvor mye ladning som er igjen i batteriet.
For å vise hvor mange prosent strøm batteriet har igjen og gjeldende strømstyringsplan plasserer du
musepekeren over
Strøm
-ikonet
.
For å bruke strømalternativer høyreklikk på
Strøm
-ikonet
, og velg deretter
Strømalternativer
.
Forskjellige strømikoner viser om datamaskinen går på batteri eller nettstrøm. Når du plasserer musepekeren
over ikonet, vises også en melding hvis batteriet har et lavt eller kritisk lavt batterinivå.
Bruke batteristrøm
ADVARSEL:
Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke batteriet som fulgte med datamaskinen, et
erstatningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri som er kjøpt fra HP.
Hvis du har et ladet batteri i datamaskinen og den ikke er koblet til strømnettet, går datamaskinen på
batteristrøm. Batteriet i datamaskinen lades sakte ut når datamaskinen er slått av og ikke er koblet til
strømnettet. Datamaskinen vil vise en melding når batteriet har et lavt eller kritisk lavt batterinivå.
Driftstiden til batteriet i datamaskinen varierer, avhengig av innstillingene for strømstyring, programmene
som kjøres på datamaskinen, skjermens lysstyrke, eksterne enheter som er koblet til datamaskinen, og andre
faktorer.
MERK:
Skjermens lysstyrke reduseres automatisk for å forlenge batteridriftstiden når nettstrømmen kobles
fra. Enkelte datamaskinmodeller kan bytte mellom
JUDƬNNRQWUROOHUH
for å spare batteriladning.
Bruke HP Fast Charge (kun på enkelte produkter)
HP Fast Charge-funksjonen gjør det mulig å hurtiglade datamaskinbatteriet. Ladetid kan variere med
+/-10 %. Avhengig av datamaskinmodellen og HP-strømadapteren som følger med datamaskinen, er HP Fast
Charge innstilt på én av følgende måter:
Når gjenværende batterinivå er mellom 0 og 50 %, blir batteriet ladet opp til 50 % av full kapasitet på
mindre enn 30 til 45 minutter, avhengig av din datamaskinmodell.
Når gjenværende batterinivå er mellom 0 og 90 %, blir batteriet ladet opp til 90 % av full kapasitet på
mindre enn 90 minutter.
Hvis du vil bruke HP Fast Charge, slår du av datamaskinen og kobler datamaskinens strømadapter til
nettstrøm.
30
Kapittel 6
Strømstyring
Sample