HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 41 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 77
MERK:
Hvis du har angitt at det skal kreves passord ved avslutting av hvilemodus, må du skrive inn
Windows-passordet før arbeidet kommer opp på skjermen igjen.
Starte og avslutte dvalemodus manuelt (kun på enkelte produkter)
Du kan aktivere brukerstartet dvalemodus og endre andre strøminnstillinger og tidsavbrudd ved å bruke
Strømalternativer.
1.
Høyreklikk på
Strøm
-ikonet
, og velg deretter
Strømalternativer
.
2.
I den venstre ruten, velg
Velg hva av/på-knappen gjør
(navnet kan variere etter produkt).
3.
Avhengig av produktet, kan du aktivere dvalemodus for batteristrøm eller nettstrøm på en av disse
måtene:
Av/på-knapp
– Under
Innstillinger for av/på- og hvilemodusknapper og lokk
(navnet kan variere
etter produkt), velg
Når jeg trykker på av/på-knappen
, og velg deretter
Dvalemodus
.
Hvilemodusknapp
(kun på enkelte produkter) – Under
Innstillinger for av/på- og
hvilemodusknapper og lokk
(navnet kan variere etter produkt), velg
Når jeg trykker på
hvilemodusknappen
, og velg deretter
Dvalemodus
.
Lokk
(kun på enkelte produkter) – Under
Innstilinger for av/på- og hvilemodusknapper og lokk
(navnet kan variere etter produkt), velg
Når jeg lukker lokket
, og velg deretter
Dvalemodus
.
Av/på-knapp
– Velg
Endre innstillinger som for øyeblikket er utilgjengelige
, og deretter, under
Innstillinger for avslutning
, velg avmerkingsboksen
Dvalemodus
.
Du kan få tilgang til strømmenyen ved å velge
Start
-knappen.
4.
Velg
Lagre endringer
.
Hvis du vil starte dvalemodus, kan du bruke metoden som du har aktivert i trinn 3.
Trykk kort på av/på-knappen for å avslutte dvalemodus.
MERK:
Hvis du har angitt at det skal kreves passord ved avslutting av dvalemodus, må du skrive inn
Windows-passordet før arbeidet kommer opp på skjermen igjen.
Avslutte (slå av) datamaskinen
FORSIKTIG:
Data som ikke er lagret, går tapt når datamaskinen slås av. Husk på å lagre alt arbeid før du slår
datamaskinen av.
Avslutningskommandoen lukker alle åpne programmer, inkludert operativsystemet, og slår deretter av
skjermen og datamaskinen.
Slå av datamaskinen når den vil stå ubrukt og frakoblet nettstrøm over lengre tid.
Den anbefalte måten er å bruke Windows Avslutt-kommandoen.
MERK:
Hvis datamaskinen er i hvile- eller dvalemodus, må du avslutte hvile- eller dvalemodus ved å trykke
kort på av/på-knappen.
1.
Lagre alt arbeid og avslutt alle åpne programmer.
2.
Velg
Start
-knappen,
Strøm
-ikonet og deretter
Avslutt
.
Avslutte (slå av) datamaskinen
29
Sample