HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 40 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 77
6
Strømstyring
Datamaskinen kan gå enten på batteristrøm eller på nettstrøm. Når datamaskinen går på kun batteristrøm og
du ikke har noen ekstern strømkilde tilgjengelig for å lade batteriet, er det viktig å overvåke og spare på
batteriladingen.
Enkelte strømstyringsfunksjoner som er beskrevet i denne håndboken, er kanskje ikke tilgjengelig på din
datamaskin.
Bruke hvile- og dvalemodus
FORSIKTIG:
Det
ƬQQHV
ƮHUH
velkjente sikkerhetsproblemer når datamaskinen er i hvilemodus. For å unngå
at en uautorisert bruker får tilgang til data på datamaskinen, selv krypterte data, anbefaler HP at du alltid
aktiverer dvalemodus i stedet for hvilemodus når du ikke selv bruker datamaskinen. Dette er spesielt viktig
når du reiser med datamaskinen.
FORSIKTIG:
For å redusere risikoen for redusert lyd- og bildekvalitet, tap av lyd eller
videoavspillingsfunksjonalitet eller tap av data må du ikke starte hvilemodus mens du leser fra eller skriver til
en plate eller et eksternt mediekort.
Windows har to strømsparingstilstander, hvile- og dvalemodus.
Hvilemodus – Hvilemodus startes automatisk etter en periode uten aktivitet. Alt arbeid lagres i minnet,
slik at du kan gjenoppta arbeidet meget raskt. Du kan også starte hvilemodus manuelt. Se
Starte og
avslutte hvilemodus
på side
28
for å få mer informasjon.
Dvalemodus – Dvalemodus startes automatisk dersom batteriet når et kritisk lavt nivå eller
datamaskinen er i dvalemodus over en lengre tidsperiode. I dvalemodus lagres alt arbeid i en
GYDOHPRGXVƬO
på harddisken og datamaskinen slår seg av. Du kan også starte dvalemodus manuelt. Se
Starte og avslutte dvalemodus manuelt (kun på enkelte produkter)
på side
29
for å få mer
informasjon.
Starte og avslutte hvilemodus
Du kan starte hvilemodus på en av disse måtene:
Velg
Start
-knappen,
Av/på
-ikonet og deretter
Hvilemodus
.
Lukke skjermen (kun på enkelte produkter).
Trykk på direktetasten for dvale (kun på enkelte produkter); for eksempel,
fn
+
f1
eller
fn
+
f12
.
Trykk kort på av/på-knappen (kun på enkelte produkter).
Du kan avslutte hvilemodus på en av disse måtene:
Trykk kort på av/på-knappen.
Hvis datamaskinen er lukket, åpner du skjermen (kun på enkelte produkter).
Trykk på en tast på tastaturet (kun på enkelte produkter).
Trykk på styreputen (kun på enkelte produkter).
Når datamaskinen avslutter hvilemodus, får du arbeidet tilbake på skjermen.
28
Kapittel 6
Strømstyring
Sample