HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 39 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 77
Dra med én
ƬQJHU
(berøringsskjerm)
Bruk bevegelsen dra med én
ƬQJHU
til å panorere eller bla gjennom lister og sider, eller til å
Ʈ\WWH
et objekt.
Når du skal bla på skjermen, drar du en
ƬQJHU
over skjermen i den retningen du vil bevege innholdet.
Hvis du vil
Ʈ\WWH
et objekt, trykker og holder du
ƬQJHUHQ
på objektet, og drar
ƬQJHUHQ
for å
Ʈ\WWH
på det.
Bruke et valgfritt tastatur eller mus
Ved hjelp av et valgfritt tastatur eller en valgfri mus kan du skrive, velge objekter, rulle og utføre de samme
funksjonene som med berøringsbevegelser. På tastaturet kan du også bruke handlings- og direktetaster til å
utføre bestemte funksjoner.
Bruk av skjermtastaturet (kun på enkelte produkter)
1.
For å vise et skjermtastatur trykker du på tastaturikonet i systemstatusfeltet, helt til høyre på
oppgavelinjen.
2.
Begynn å skrive.
MERK:
Det vises kanskje ordforslag i overkant av skjermtastaturet. Trykk på et ord for å velge det.
MERK:
Handlings- og direktetaster vises ikke og fungerer ikke på skjermtastaturet.
Bruke et valgfritt tastatur eller mus
27
Sample