HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 38 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 77
Sveip med tre
ƬQJUH
(styrepute og Precision-styrepute)
Som standard veksler
WUH²ƬQJHU²VYHLS
mellom åpne apper og skrivebordet.
Sveip tre
ƬQJUH
bort fra deg for å se alle åpne vinduer.
Sveip tre
ƬQJUH
mot deg for å vise skrivebordet.
Sveip tre
ƬQJUH
til venstre eller høyre for å veksle mellom åpne vinduer.
Hvis du vil endre funksjonen til denne bevegelsen på Precision-styreputen, velg
Start
, velg
Innstillinger
, velg
Enheter
, og deretter
Styrepute
. Under
7UH²ƬQJHU²EHYHJHOVHU
, i esken
Sveip
, velger du en
bevegelsesinnstilling.
)LUH²ƬQJHU²VYHLS
(Precision-styrepute)
)LUH²ƬQJHU²VYHLS
veksler som standard mellom åpne stasjonære datamaskiner.
Sveip 4
ƬQJUH
bort fra deg å se alle åpne vinduer.
Sveip 4
ƬQJUH
mot deg for å vise skrivebordet.
Sveip 4
ƬQJUH
til venstre eller høyre for å veksle mellom skrivebord.
Hvis du vil endre funksjonen til denne bevegelsen, velg
Start
, velg
Innstillinger
, velg
Enheter
, og velg
Styrepute
. Under
)LUH²ƬQJHU²EHYHJHOVHU
, i esken
Sveip
, velger du en bevegelsesinnstilling.
26
Kapittel 5
Navigere på skjermen
Sample