HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 37 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 77
7UH²ƬQJHU²WU\NN
(styrepute og Precision-styrepute)
Som standard åpner
WUH²ƬQJHU²WU\NN
Cortana, en tale-aktivert virtuell assistent. Trykk med tre
ƬQJUH
i
styreputeområdet for å utføre bevegelsen.
Hvis du vil endre funksjonen til denne bevegelsen på Precision-styreputen, velg
Start
, velg
Innstillinger
, velg
Enheter
, og deretter
Styrepute
. Under
7UH²ƬQJHU²EHYHJHOVHU
, i esken
Trykk
, velger du en
bevegelsesinnstilling.
)LUH²ƬQJHU²WU\NN
(styrepute og Precision-styrepute)
Bruk
ƬUH²ƬQJHU²WU\NN
som standard for å åpne handlingssenter. Trykk med
ƬUH
ƬQJUH
i styreputeområdet for
å gjøre et valg.
Hvis du vil endre funksjonen til denne bevegelsen på Precision-styreputen, velg
Start
, velg
Innstillinger
, velg
Enheter
, og deretter
Styrepute
. Under
)LUH²ƬQJHU²EHYHJHOVHU
, i esken
Trykk
, velger du en
bevegelsesinnstilling.
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser
25
Sample