HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 36 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 77
Zoome/knipe med to
ƬQJUH
Bruk bevegelsen kniping/zooming med to
ƬQJUH
til å zoome ut eller inn på bilder og tekst.
Zoom ut ved å plassere to
ƬQJUH
litt fra hverandre på styreputeområdet eller berøringsskjermen, og
beveg dem deretter mot hverandre.
Zoom inn ved å plassere to
ƬQJUH
sammen på styreputeområdet eller berøringsskjermen, og beveg dem
deretter fra hverandre.
Dra med to
ƬQJUH
(styrepute og Precision-styrepute)
Plasser to
ƬQJUH
litt fra hverandre i styreputeområdet, og dra dem deretter opp, ned, mot venstre eller mot
høyre for å
Ʈ\WWH
opp, ned eller sideveis på en side eller et bilde.
7R²ƬQJHU²WU\NN
(styrepute og Precision-styrepute)
Trykk med to
ƬQJUH
på styreputeområdet for å åpne alternativmenyen for det valgte objektet.
MERK:
Trykk med to
ƬQJUH
utfører samme handling som høyreklikking med en mus.
24
Kapittel 5
Navigere på skjermen
Sample