HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 35 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 77
5
Navigere på skjermen
Du kan navigere på datamaskinskjermen ved å bruke én eller
ƮHUH
av følgende metoder:
Bruke berøringsbevegelser direkte på skjermen.
Bruke berøringsbevegelser på styreputen.
Bruke en valgfri mus eller tastatur (kjøpes separat).
Bruke et skjermtastatur.
Bruke en styrepinne.
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser
Med styreputen kan du navigere på dataskjermen og styre pekeren ved bruk av enkle berøringsbevegelser.
Du kan også bruke venstre og høyre styreputeknapp på samme måte som de tilsvarende knappene på en
ekstern mus. Hvis du vil navigere på en berøringsskjerm (kun på enkelte produkter), berører du skjermen
direkte med bevegelser som beskrives i dette kapitlet.
Hvis du vil tilpasse bevegelser og se videoer av hvordan de fungerer, skriv
kontrollpanel
i søkefeltet på
oppgavelinjen, velg
Kontrollpanel
, og deretter
Maskinvare og lyd
. Velg
Mus
under
Enheter og skrivere
.
Noen produkter har Precision-styrepute, noe som gir forbedret bevegelsesfunksjonalitet. Velg
Start
for å
avgjøre om du har en Precision-styrepute og for å
ƬQQH
mer informasjon velger du
Innstillinger
, velg
Enheter
, og deretter
Styrepute
.
MERK:
Hvis ikke annet angis, kan berøringsbevegelser brukes på både datamaskinens styrepute og en
berøringsskjerm.
Trykke
Pek på et objekt på skjermen og trykk med én
ƬQJHU
i styreputeområdet eller på berøringsskjermen for å
velge det objektet. Dobbelttrykk på et objekt for å åpne det.
Bruke styreputen og berøringsskjermbevegelser
23
Sample