HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 34 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 77
Finne og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer (kun på enkelte
produkter)
Følg fremgangsmåten nedenfor for å
ƬQQH
og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer uten å forlate
de aktuelle appene.
Slik åpner du Miracast:
Skriv inn
projiser
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
Projiser til en annen skjerm
. Trykk
Koble til en trådløs skjerm
, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Bruke dataoverføring
Datamaskinen din er en kraftig underholdningsenhet som gjør det mulig å overføre bilder, videoer og
ƬOPHU
fra USB-enheter til å se på datamaskinen.
Hvis du vil forbedre seeropplevelsen, kan du bruke en av USB Type-C-portene på datamaskinen for å koble til
en USB-enhet, for eksempel mobiltelefon, kamera, aktivitetssporer eller smartklokke, og overføre
ƬOHQH
til
datamaskinen.
VIKTIG:
Pass på at den eksterne enheten er koblet til riktig port på datamaskinen, og med riktig kabel. Følg
veiledningen fra produsenten av enheten.
For informasjon om å bruke USB Type-C-funksjoner, går du til
support
og følger
instruksjonene for å
ƬQQH
produktet ditt.
Koble til enheter til en USB Type C-port (kun på enkelte produkter)
MERK:
Hvis du skal koble en USB Type-C-enhet til datamaskinen, trenger du en USB Type-C-kabel som du
må kjøpe separat.
1.
Koble den ene enden av USB Type-C-kabelen til USB Type-C-porten på datamaskinen.
2.
Koble den andre enden av kabelen til den eksterne enheten.
22
Kapittel 4
Bruke underholdningsfunksjoner
Sample