HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 33 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 77
2.
Koble til den andre enden av kabelen til en HD-TV eller -skjerm.
3.
Trykk
f4
for å bla gjennom
ƬUH
visningstilstander:
Bare PC-skjerm:
Vis skjermbildet bare på datamaskinen.
Dupliser:
Vis skjermbildet samtidig på både datamaskinen og den eksterne enheten.
Utvid:
Vis skjermbildet utvidet til både datamaskinen og den eksterne enheten.
Bare ekstra skjerm:
Vis skjermbildet bare på den eksterne enheten.
Skjermbildevisningen endres hver gang du trykker på
f4
.
MERK:
Øk skjermoppløsningen på den eksterne enheten på følgende måte for å oppnå best mulig
resultat, spesielt hvis du velger Utvid-alternativet. Velg
Start
-knappen, velg
Innstillinger
-ikonet
, og
deretter
System
. Under
Skjerm
velger du riktig oppløsning, og deretter
Behold endringer
.
.RQƬJXUHUH
HDMI-lyd
HDMI er det eneste skjermgrensesnittet som støtter HD-video og -lyd. Når du har koblet en HDMI-TV til
datamaskinen, kan du slå HDMI-lyd på ved å følge denne fremgangsmåten:
1.
Høyreklikk på
Høyttalere
-ikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen, og klikk deretter
Avspillingsenheter
.
2.
Velg navnet til den digitale utdataenheten i
Avspilling
-kategorien.
3.
Velg
Bruk standard
og deretter
OK
.
Slik får du lyd i høyttalerne på datamaskinen igjen:
1.
Høyreklikk på
Høyttalere
-ikonet i systemstatusfeltet lengst til høyre på oppgavelinjen, og klikk deretter
Avspillingsenheter
.
2.
Velg fanen
Avspilling
og velg
Høyttalere
.
3.
Velg
Bruk standard
og deretter
OK
.
Bruke video
21
Sample