HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 32 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 77
Følg veiledningen fra produsenten for å koble trådløse hodetelefoner til datamaskinen.
Koble til hodesett
ADVARSEL:
Reguler lydvoluminnstillingen før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at
du ikke risikerer å skade hørselen. Du
ƬQQHU
mer informasjon om sikkerhet i
Opplysninger om forskrifter,
sikkerhet og miljø
.
Slik får du tilgang til dette dokumentet:
Velg
Start
-knappen, velg
HP hjelp og støtte
, og velg deretter
HP-dokumentasjon
.
Hodetelefoner med mikrofon kalles hodesett. Du kan koble hodesett med ledning til den kombinerte
lydutgangen (hodetelefoner) og lydinngangen (mikrofon) på datamaskinen.
Hvis du skal koble trådløse hodesett til datamaskinen, følger du veiledningen fra produsenten av enheten.
Bruke lydinnstillinger
Bruk lydinnstillingene for å justere systemvolum, endre systemlyder eller styre lydenheter.
Slik viser eller endrer du lydinnstillingene:
Skriv inn
kontrollpanel
i søkefeltet på oppgavelinjen, velg
Kontrollpanel
, velg
Maskinvare og lyd
,
og velg deretter
Lyd
.
Datamaskinen kan ha et forbedret lydanlegg fra Bang & Olufsen, B&O Play eller en annen leverandør. Som et
resultat kan datamaskinen ha avanserte lydfunksjoner, som kan styres via et kontrollpanel for lyd
VSHVLƬNW
for lydsystemet ditt.
Bruk kontrollpanelet for lyd for å se på og styre lydinnstillingene.
Skriv inn
kontrollpanel
i søkefeltet på oppgavelinjen, velg
Kontrollpanel
, velg
Maskinvare og lyd
,
og velg deretter det kontrollpanelet for lyd som er
VSHVLƬNW
for ditt system.
Bruke video
Datamaskinen er en kraftig videoenhet som gjør det mulig å strømme (direkteavspille) video fra
favorittnettsteder og laste ned video og
ƬOPHU
som du kan se på datamaskinen når den ikke er koblet til et
nettverk.
Hvis du vil forbedre seeropplevelsen, kan du bruke en av skjermportene på datamaskinen til å koble til en
ekstern skjerm, projektor eller TV.
VIKTIG:
Pass på at den eksterne enheten er koblet til riktig port på datamaskinen, og med riktig kabel. Følg
veiledningen fra produsenten av enheten.
For informasjon om å bruke USB Type-C-funksjoner, går du til
support
og følger
instruksjonene for å
ƬQQH
produktet ditt.
Koble til videoenheter med en HDMI-kabel (kun på enkelte produkter)
MERK:
Hvis du skal koble en HDMI-skjermenhet til datamaskinen, trenger du en HDMI-kabel som du må
kjøpe separat.
Hvis du vil vise datamaskinens skjermbilde på en HD-TV eller -skjerm, kobler du til HD-enheten ved å følge
veiledningen nedenfor:
1.
Koble den ene enden av HDMI-kabelen til HDMI-porten på datamaskinen.
20
Kapittel 4
Bruke underholdningsfunksjoner
Sample