HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 31 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 77
4
Bruke underholdningsfunksjoner
Bruk HP-datamaskinen som et underholdningssenter for å kommunisere med venner og kjente via kameraet,
nyte og organisere musikk og laste ned og se på
ƬOPHU´
Du kan også gjøre datamaskinen til et enda kraftigere
underholdningssenter ved å koble til eksterne enheter som skjerm, projektor, TV-apparat, høyttalere eller
hodetelefoner.
Bruke kameraet
Datamaskinen har ett eller
ƮHUH
kameraer som gjør at du kan koble deg sammen med andre for arbeid eller
spilling. Kameraer kan være vendt forover, bakover eller sprette opp. Se
Bli kjent med datamaskinen
på side
3
for å
ƬQQH
ut hvilke taster som
ƬQQHV
på produktet ditt.
De
ƮHVWH
kameraer gir mulighet for videosamtale, videoopptak og stillbilder. Noen har også HD
³KLJK²
GHƬQLWLRQµ²IXQNVMRQ±
apper for spilling, eller gjenkjenningsprogramvaren som Windows Hello. Se
Sikre
datamaskinen og informasjon
på side
38
for mer informasjon om hvordan du bruker Windows Hello.
På enkelte produkter kan du også forbedre personvernet ved å slå av kameraet. Kameraet er slått på som
standard. For å slå av kameraet, skyver du personvernbryteren mot ikonet ved siden av bryteren. For å re-
aktivere kameraet, skyver du bryteren bort fra ikonet.
For å bruke kameraet, skriv inn
kamera
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
Kamera
fra listen over
programmer.
Bruke lyd
Du kan laste ned og lytte til musikk, direkteavspille (strømme) lydinnhold fra Internett (inkludert radio), ta
opp lyd eller mikse lyd og video for å skape multimedieinnhold. Du kan også spille av CD-er på datamaskinen
(på enkelte produkter) eller koble til en ekstern optisk stasjon for å spille av CD-er. Koble til eksterne
lydenheter som høyttalere eller hodetelefoner for å forbedre lytteropplevelsen.
Koble til høyttalere
Du kan koble kablede høyttalere til datamaskinen via en USB-port eller den kombinerte lydutgangen
(hodetelefoner) / lydinngangen (mikrofon) på datamaskinen eller en forankringsstasjon.
Følg veiledningen fra produsenten for å koble trådløse høyttalere til datamaskinen. Hvis du vil koble HD-
høyttalere til datamaskinen, kan du se
.RQƬJXUHUH
HDMI-lyd
på side
21
. Reduser voluminnstillingen før du
kobler til høyttalere.
Koble til hodetelefoner
ADVARSEL:
Reguler lydvoluminnstillingen før du tar på deg hodetelefoner, øreplugger eller hodesett, slik at
du ikke risikerer å skade hørselen. Du
ƬQQHU
mer informasjon om sikkerhet i
Opplysninger om forskrifter,
sikkerhet og miljø
.
Slik får du tilgang til dette dokumentet:
Velg
Start
-knappen, velg
HP hjelp og støtte
, og velg deretter
HP-dokumentasjon
.
Du kan koble hodesett med ledning til den kombinerte lydutgangen (hodetelefoner) og lydinngangen
(mikrofon) på datamaskinen din.
Bruke kameraet
19
Sample