HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 30 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 77
Koble til et kablet lokalnettverk (kun på enkelte produkter)
Bruk en LAN-tilkobling hvis du vil koble datamaskinen direkte til en ruter hjemme (i stedet for å arbeide
trådløst), eller hvis du vil koble den til et eksisterende nettverk på arbeidsplassen.
Tilkobling til et LAN krever en RJ-45 (nettverks)-kabel og en nettverkskontakt, eller en ekstra
forankringsenhet eller utvidelsesport, hvis det ikke er en RJ-45-kontakt på datamaskinen.
Følg denne fremgangsmåten for å koble til nettverkskabelen:
1.
Koble nettverkskabelen til nettverkskontakten
(1)
på datamaskinen.
2.
Koble den andre enden av nettverkskabelen til nettverkskontakten
(2)
eller ruteren.
MERK:
Hvis nettverkskabelen har støyreduksjonskretser
(3)
som hindrer støy fra TV- og radiosignaler,
kobler du til kabelen med kretsenden mot datamaskinen.
18
Kapittel 3
Koble til et nettverk
Sample