HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 3 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 77
Sikkerhetsadvarsel
ADVARSEL:
Reduser risikoen for varmerelaterte skader eller overoppheting av datamaskinen ved å unngå å
sette datamaskinen i fanget eller dekke til datamaskinens luftespalter. Plasser datamaskinen på en fast, plan
ƮDWH
når du skal bruke den. Pass på at ingen annen hard
ƮDWH±
for eksempel en tilkoblet skriver, eller en myk
ƮDWH±
for eksempel puter eller tepper, blokkerer for luftstrømmen. La heller ikke strømadapteren komme i
kontakt med hud eller myke
RYHUƮDWHU
som puter eller tepper, under bruk. Datamaskinen og strømadapteren
overholder grenseverdiene for temperatur på brukertilgjengelige
ƮDWHU
som er
GHƬQHUW
av den internasjonale
sikkerhetsstandarden for IT-utstyr (IEC 60950-1).
iii
Sample