HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 29 of 77)

Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 77
Noen operatører krever bruk av SIM-kort (Subscriber Identity Module). Et SIM-kort inneholder grunnleggende
opplysninger om deg, for eksempel en PIN-kode (Personal
,GHQWLƬFDWLRQ
Number) og nettverksinformasjon. I
noen datamaskiner følger det med et forhåndsinstallert SIM-kort. Hvis et SIM-kort ikke er forhåndsinstallert,
kan det følge med dokumentene om HP mobilt bredbånd som fulgte med datamaskinen, eller
mobilnettoperatøren kan levere det separat.
Du
ƬQQHU
mer informasjon om HP-modulen for mobilt bredbånd og hvordan du aktiverer tjenesten med en
foretrukket mobilnettoperatør i informasjonen om mobilt bredbånd som fulgte med datamaskinen.
Bruke GPS (kun på enkelte produkter)
Datamaskinen kan være utstyrt med en GPS-enhet (Global Positioning System). GPS-satellitter sørger for
steds-, hastighets- og retningsinformasjon til GPS-utstyrte systemer.
Hvis du vil aktivere GPS, sørg for at plassering er aktivert under Plasssering-innstillingene.
Skriv inn
location
(plassering) i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
Location privacy
settings
(Personverninnstillinger for plassering) og velg deretter en innstilling.
Bruke trådløse Bluetooth-enheter (kun på enkelte produkter)
En Bluetooth-enhet sørger for trådløs kommunikasjon innenfor korte avstander som erstatning for fysiske
kabeltilkoblinger som tradisjonelt er brukt til å koble sammen elektroniske enheter, som for eksempel:
Datamaskiner (stasjonære, bærbare)
Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smarttelefoner)
Bildebehandlingsenheter (skriver, kamera)
Lydenheter (hodetelefoner, høyttalere)
Mus
Eksternt tastatur
Koble til Bluetooth-enheter
Før du kan bruke en Bluetooth-enhet, må du følge disse trinnene for å opprette en Bluetooth-tilkobling:
1.
Skriv inn
bluetooth
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
Innstillinger for Bluetooth og
andre enheter
.
2.
Aktiver
Bluetooth
, hvis dette allerede ikke er aktivert.
3.
Velg
Legg til Bluetooth eller en annen enhet
, og velg deretter
Bluetooth
i dialogboksen
Legg til en
enhet
.
4.
Velg enheten din fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.
MERK:
Hvis enheten krever
YHULƬVHULQJ±
vises en paringskode. Følg veiledningen på skjermen på enheten du
legger til, for å bekrefte at koden på enheten samsvarer med paringskoden. Du
ƬQQHU
mer informasjon i
dokumentasjonen som fulgte med enheten.
MERK:
Hvis enheten ikke vises i listen, må du kontrollere at Bluetooth på enheten er slått på. Noen enheter
kan ha
ƮHUH
krav. Se dokumentasjonen som fulgte med enheten, for informasjon om disse.
Koble til et trådløst nettverk
17
Sample